Khu đất hơn 1.400 m2 này được UBND tỉnh thu hồi giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đường thuê 45 năm để xây dựng trụ sở Cụm thủy lợi thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. Theo bảng báo cáo. kinh tế kỹ thuật do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Liên quan đến khu đất này, trước đó, ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định giao đất cho Tập đoàn Dabaco (giai đoạn 2) và phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất của dự án khu nhà ở. Phía Tây thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

Đến ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phía Tây TP. thị trấn (giai đoạn 1). 2).

Trước đó, vào tháng 2/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã thu hồi hơn 9,8ha đất đã giao cho Tập đoàn Dabaco thuê vào ngày 22/11/2018 và giao phần đất thu hồi này cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Cụm. .Công nghiệp Khúc Xuyên cho thuê để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp và Dịch vụ Khúc Xuyên tại phường Vạn An và Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

Thông tin trên website tại địa chỉ: dabaco.com.vn, Tập đoàn Dabaco hoạt động đa dạng ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, Tập đoàn Dabaco còn tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

Tập đoàn Dabaco tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1996 và cổ phần hóa năm 2005.

Hải hà