Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3

Rate this postTheo Nghị quyết, đến cuối năm 2025, đưa nợ xấu toàn hệ thống (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) xuống dưới 3%.
Theo Nghị quyết, đến cuối năm 2025, đưa nợ xấu toàn hệ thống (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) xuống dưới 3%.

Nghị quyết nêu rõ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri cả nước.

Một mặt ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã đạt được trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải. Mặt khác, thời gian qua, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế. tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chất vấn.

Đến cuối năm 2025, cả nước có 25.000 hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đáng chú ý là mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, chú trọng phát triển quy mô thành viên và tăng nhanh tỷ trọng hợp tác. xã hoạt động hiệu quả; phấn đấu đến cuối năm 2025 có 25.000 hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp.

Cũng đến năm 2025, có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Xây dựng và khẩn trương triển khai Đề án tạo dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục quy định, 20% chi phí tuân thủ. Khẩn trương xây dựng hệ thống dữ liệu nông nghiệp; khuyến khích số hóa, tích hợp và tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất; nâng cao trình độ, năng lực của nông dân trong việc tiếp cận công nghệ số phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Tổng kết, đánh giá các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được triển khai và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích đầu tư, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong nông nghiệp; đơn giản hóa trình tự, thủ tục thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thiện chính sách xây dựng và triển khai các dự án, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, ươm tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; sớm phê duyệt và triển khai phương án huy động nguồn lực cho Chương trình.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, dự báo, theo dõi sát tình hình kinh tế, chính trị, diễn biến lạm phát, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào, vật tư chiến lược, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với biến động của từng mặt hàng để kiểm soát sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối. , cân đối và kiểm soát cung cầu, bình ổn giá cả.

Đặc biệt, khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tập trung, đấu thầu mua sắm công, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Các bộ, ngành, địa phương ban hành đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, giá dự toán tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, bảo đảm vừa tiết kiệm ngân sách, vừa mua sắm vật tư, dịch vụ. các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống của người dân về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Quyết liệt cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Nghị quyết yêu cầu thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ khôi phục kinh tế, Nghị định số 31/2022 / NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu hạ lãi suất cho vay theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022 / QH15.

Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025. Phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh, chất lượng. hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và tiếp cận thông lệ quốc tế, phấn đấu đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước hàng đầu khu vực. Khu vực ASEAN. Theo đó, đến năm 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém, đặc biệt không để phát sinh thêm ngân hàng yếu kém.

Mục tiêu đáng chú ý trong lĩnh vực này là phấn đấu đến hết năm 2025 đưa nợ xấu toàn hệ thống (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) xuống dưới 3%, bao gồm cả nợ xấu nội bảng, nợ khó đòi. bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và khoản nợ có khả năng trở thành nợ khó đòi.

Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu cho các dự án giao thông ĐBSCL

Đối với lĩnh vực giao thông, Quốc hội yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là về chính sách, pháp luật phục vụ triển khai các dự án. Các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật tư cho các công trình giao thông, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khảo sát cụ thể về trữ lượng, chất lượng và quãng đường vận chuyển của nguyên vật liệu. Các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc xây dựng, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình giao thông theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá để trục lợi. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, cơ sở pháp lý để có thể sử dụng cát biển làm nguyên liệu cho các dự án. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình xây dựng công trình giao thông.

Đối với các dự án BOT, đến năm 2022 cần giải quyết dứt điểm các tồn tại, bất cập tại các trạm thu phí và các dự án BOT, hoàn thành triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và hệ thống kiểm soát doanh thu, thu phí. phí các trạm thu phí các dự án BOT trên cả nước. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành, có biện pháp khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thu phí điện tử không dừng. Hoàn thiện pháp luật về thu phí đường bộ cao tốc đầu tư bằng ngân sách Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.