Bến Cát, Bình Dương theo hướng đô thị công nghiệp – dịch vụ – giao thông

Rate this post

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa chủ trì cuộc họp cho ý kiến ​​về Quy hoạch điều chỉnh chung thị xã Bến Cát đến năm 2040. Diện tích quy hoạch là 23.435,4ha (tổng diện tích). đất tự nhiên toàn thị xã Bến Cát).

Địa giới hành chính đô thị Bến Cát gồm 07 phường (Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Tây, An Điền) và 01 xã Phú An. Khu vực nội thành bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 07 phường và 01 xã, được chia thành 06 phân khu đô thị.

Trong đó, khu đô thị đơn chức năng là trung tâm hành chính – dịch vụ – công nghiệp nằm về phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở đường Vành đai 4 ở phía Nam, đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng. ở phía Đông.

Khu đô thị hai chức năng là đô thị dịch vụ – giáo dục – công nghiệp, nằm ở phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở phía Bắc giáp đường Vành đai 4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng thuộc Phía đông.

Khu đô thị 3 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí giới hạn trên cơ sở phía Tây giáp tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng, phía Nam giáp đường Vành đai 4.

Khu đô thị có bốn chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật; vị trí giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 05 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, nằm ở phía Tây sông Thị Tính, giáp sông Sài Gòn và giới hạn bởi đường vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 06 chức năng là đô thị cảng – dịch vụ; Vị trí nằm ở phía Tây sông Thị Tính đến sông Sài Gòn và được giới hạn bởi đường vành đai 4 ở phía Bắc.

Khu đô thị Bến Cát có vị trí trung tâm kết nối thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng"Cần quy hoạch hệ thống giao thông thông suốt từ TP.HCM kết nối với d'ocirc;  Thị xã thủ dầu một" - Ảnh: BD.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng “Cần quy hoạch hệ thống giao thông thông suốt từ TP.HCM đến đô thị Thủ Dầu Một” – Ảnh: BD.

Định hướng đô thị Bến Cát đến năm 2030 là đô thị công nghiệp – dịch vụ, đến năm 2040 là đô thị trung tâm với chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ – đầu mối giao thông; trong đó, công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, nâng cấp 02 xã An Điền và An Tây thành phường làm cơ sở xây dựng thành phố Bến Cát; hoàn thành công tác nâng cấp đô thị Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng xã Phú An đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, cần quy hoạch hệ thống giao thông thông suốt từ TP.HCM đến đô thị Thủ Dầu Một, phát triển các khu đô thị ven sông; quy hoạch quỹ đất ven sông Thị Tính thành khu đô thị đại học… Thị xã Bến Cát và đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đồ án theo các nội dung đã góp ý tại cuộc họp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.