Bình Dương trong hành trình đổi mới để bứt phá

Rate this post

Chủ trương, tư duy đổi mới để tỉnh tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội là phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Bài học 1: Chủ trương đúng đắn, quyết định kịp thời

Lựa chọn hướng đi phù hợp với đặc điểm của địa phương, xác định đúng các yếu tố cần thiết để phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu quan trọng trong chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định mục tiêu ưu tiên và tầm nhìn chiến lược đổi mới cho từng thời kỳ.

Dẫn đầu về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp

Bình Dương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên chiếm 12% diện tích vùng Đông Nam Bộ. Khi mới tái lập tỉnh năm 1997, quy mô kinh tế của Bình Dương chỉ đạt 3.919 tỷ đồng với tỷ trọng khu vực nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ trong cơ cấu kinh tế lần lượt là 22,8% -50. 4% -26,8%. Khi đó, Bình Dương chỉ có 6 khu công nghiệp (KCN) với diện tích quy hoạch 800ha, hoạt động kém hiệu quả; thu ngân sách 817 tỷ đồng / năm; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5,8 triệu đồng / năm …

Trước thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trăn trở và đi đến thống nhất trong việc xác định chủ trương đổi mới, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp tập trung, tạo môi trường thông thoáng với khẩu hiệu “trải thảm đỏ” thu hút du khách. vốn đầu tư nhanh chóng trong và ngoài nước. Theo đồng chí Hồ Minh Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: Sau khi tái lập, Bình Dương tập trung đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo ổn định và phát triển. phát triển nhanh chóng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP 1) và quyết định tập trung phát triển một số khu công nghiệp, từng bước gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển con người. tài nguyên cho ngành công nghiệp. Lúc đó, không tỉnh nào dám xin đầu tư xây dựng quốc lộ, nhưng Bình Dương xin Trung ương đầu tư dự án quốc lộ 13 để vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp hiện hữu và xây dựng thêm các khu công nghiệp mới. .

Đường phát triển đến đâu, các khu công nghiệp mọc lên ở đó như: VSIP 1, Mỹ Phước 1, 2, 3 … Đây là chủ trương, là cách làm công nghiệp sáng tạo với tinh thần tiên phong của tỉnh Bình Dương. qua các kỳ đại hội đảng. Chủ trương đổi mới bước đầu đã khẳng định thành công. Năm 2000, hệ thống đường ô tô đến 79/79 xã, phường, thị trấn trong tỉnh (trong đó trên 80% đường nhựa); Điện lưới quốc gia đã được triển khai đến 100% đơn vị cấp xã với 82% số hộ có điện sinh hoạt, điện sản xuất …

Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong các kỳ đại hội tiếp tục chọn phát triển công nghiệp là khâu đột phá, có tác động đến dịch vụ, nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Điển hình là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã mở ra con đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Bình Dương sớm trở thành địa phương văn minh, hiện đại …

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định các nhiệm vụ, khâu đột phá, gồm: “Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại”; “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng thành phố thông minh”. Đặc biệt, trong việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ / TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã khẳng định mục tiêu tổng quát là : “Tận dụng hiệu quả các cơ hội do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để thúc đẩy quá trình đổi mới trong mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao… ”.

Tích cực nguồn lực cho đổi mới

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương luôn xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chọn phát triển công nghiệp là khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ năm 2001 đến năm 2021, tỉnh Bình Dương đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp, trong đó có 27 khu đang hoạt động và 12 cụm công nghiệp.

Theo thống kê, năm 1997, dân số tỉnh Bình Dương chỉ có 679.000 người. Để đảm bảo nguồn lao động cho phát triển công nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài địa phương. Tiêu biểu có các chương trình: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, đến năm 2025 …

TS Ngô Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một chia sẻ: “Để góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương, trường đã xây dựng chương trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh chuẩn đầu ra gồm 4 yếu tố: Thành thạo ngoại ngữ. , kỹ năng hội nhập, kỹ năng mềm; xây dựng các yếu tố của văn hóa doanh nghiệp; đào tạo công nghệ thông tin; năng lực chuyên môn. Hàng năm, trường cung cấp một số lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. ” Hiện tỉnh Bình Dương có 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng và dạy nghề, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 80,5%.

Bên cạnh đó, các nguồn lực kinh tế, khoa học công nghệ… cũng được tỉnh đầu tư thỏa đáng khi huy động nội lực và ngoại lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Nam giới. Mới đây, tỉnh Bình Dương đã dự thảo Khung định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo này thể hiện rõ giải pháp sử dụng lao động thủ công một cách phổ cập. chuyển đổi lực lượng lao động đã qua đào tạo với công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thời gian tới.

Phát triển có chọn lọc, coi trọng công nghệ cao

Với nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp, Bình Dương có lợi thế trong việc lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với chất lượng cao và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn về hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nội tỉnh, liên vùng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển. Việc huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước, hợp tác công tư chưa nhiều; ô nhiễm môi trường do quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng… đã tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Tỉnh Bình Dương đang tập trung tái cơ cấu ngành theo hướng ngành có lợi thế, tiềm năng trên cơ sở đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ xanh, tài chính xanh, quản trị xanh. Tỉnh cũng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, sản xuất hàng hóa quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ. Bình Dương đang hướng tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Từ chủ trương đó, tỉnh Bình Dương ưu tiên thu hút các dự án xanh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh. Điển hình như: Khu công nghiệp VSIP 1, 2, 3; Tổng công ty Becamex IDC đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ theo lộ trình triển khai Dự án “Khu đổi mới sáng tạo Bình Dương” tại huyện Bàu Bàng. Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Chương trình nhằm nâng cao tỷ lệ đóng góp của các thành phố. Khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố tổng hợp (TFP) khoảng 45% (đến năm 2025), trên 50% (đến năm 2030); tăng số lượng doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo so với năm 2020. Đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40%.

Tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Bình Dương trở thành một trong những địa phương công nghiệp công nghệ cao, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khoa học, công nghệ và dịch vụ đổi mới sáng tạo của cả nước. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương là: Đầu tư ồ ạt không phải là phương án của tỉnh mà phải cân nhắc, ưu tiên nhà đầu tư có chất lượng, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường để tạo sự hài hòa giữa xã hội. phát triển kinh tế và tăng trưởng xanh, góp phần xây dựng thành phố thông minh Bình Dương vươn tầm quốc tế.

Nhóm phóng viên phía Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.