Blockchain – nền tảng để tối ưu hóa bảo mật khi giao dịch trong môi trường kỹ thuật số

Rate this post

Trong Hội thảo quốc tế về Blockchain và quản lý tài chính tiên tiến, đại diện PVcomBank đã đưa ra nhiều nhận định và phân tích sâu sắc về vai trò và xu hướng của Blockchain đối với sự phát triển của ngân hàng trong bối cảnh khu vực công. công nghệ không ngừng đổi mới. Đồng thời, PVcomBank đã giới thiệu thành công các sản phẩm, dịch vụ số tới khách hàng thông qua triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin của các trường đại học và doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.