Bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Rate this post

Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng ngày nay. Ảnh: Trần Lê Lâm / TTXVN

Theo đó, Nghị định 40/2022 / NĐ-CP sửa đổi tên gọi Điều 9 của Nghị định số 144/2016 / NĐ-CP “về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng” thành “quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư cụm công nghiệp” .

Đồng thời, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau: Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định khu vực phát triển đô thị. chợ trên địa bàn thành phố, sau khi có ý kiến ​​thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cụ thể khu vực đã chuyển quyền sử dụng đất cho nhân dân. tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

Nghị định 40/2022 / NĐ-CP cũng bổ sung quy định: Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nguồn vốn ngân sách thành phố trong trường hợp ngân sách thành phố không được chọn. lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành; Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án hoặc cho thuê lại đất sau khi đầu tư xong. hạ tầng cụm công nghiệp.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đối với các trường hợp thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên gọi, địa điểm, diện tích (từ 5 ha trở xuống), ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác của cụm công nghiệp thì không thay đổi. chuyển mục tiêu, tính chất, tăng diện tích sử dụng đất của quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch thành phố đã được phê duyệt hoặc quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và báo cáo quyết định phê duyệt. nội dung giao Bộ Công Thương theo dõi, giám sát, thực hiện và cập nhật các nội dung thay đổi, điều chỉnh quy hoạch TP. báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập và phê duyệt quy hoạch TP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.