Bộ Xây dựng lưu ý hàng loạt vấn đề về phát triển condotel, biệt thự nghỉ dưỡng

Rate this post

Bộ Xây dựng mới đây đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, việc bố trí các loại hình nhà ở, văn phòng kết hợp lưu trú. lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các khu đô thị, khu du lịch.

Bộ Xây dựng cho biết đã phát hiện một số vướng mắc qua quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn, cũng như kiểm tra việc thực hiện công tác này trên địa bàn. .

Bộ Xây dựng lưu ý hàng loạt vấn đề về phát triển condotel, biệt thự nghỉ dưỡng - 1

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương kiểm soát dân số và công suất hạ tầng khi bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp, biệt thự nghỉ dưỡng tại các khu đô thị, khu du lịch. (Ảnh: Hà Phong).

Cụ thể, việc tính toán, dự báo dân số tại một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ trong quy hoạch cấp trên (quy hoạch phân khu) hoặc xác định dân số theo khu vực. mặt bằng, số lượng căn hộ còn thiếu tiện ích; chưa tính toán đầy đủ việc chuyển đổi dân cư đối với chức năng lưu trú theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Ngoài ra, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài dự án, dẫn đến khó kiểm soát, đảm bảo đồng bộ hạ tầng. hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Về việc xác định chỉ tiêu dân số của Dự án, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 4/1/2018 đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19/5/2021, Bộ đã ban hành Thông tư số 03/2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – QCVN 04: 2021 / BXD, trong đó quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định phương xác định dân số trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng, quản lý trên địa bàn.

Đối với việc quản lý các loại hình lưu trú, Bộ cũng cho biết đã có Văn bản số 276 ngày 20/1/2020 về việc quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch; Văn bản số 4308 ngày 03/09/2020 về việc quản lý đầu tư và xây dựng các dự án căn hộ để ở, kết hợp văn phòng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liền kề.

Bộ Xây dựng cũng đã chuẩn bị để Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia liên quan, trong đó có yêu cầu thiết kế chung đối với các loại công trình này.

Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về phương pháp xác định dân số trong nhà chung cư, nhà ở hỗn hợp và nhà ở chung cư. Hộ gia đình lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng du lịch, nhà ở thương mại liền kề, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung Bộ Xây dựng đã lưu ý tại Văn bản số 276 và Văn bản số 4308.

Khi xác định quy mô dân số trong đề án, Bộ Xây dựng nhấn mạnh cần nghiên cứu trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia năm 2019 (trong đó, bình quân mỗi hộ có 3,6 nhân khẩu, giảm 0,2 khẩu so với năm 2009). ) và của địa phương; các quy định và tiêu chuẩn thiết kế liên quan; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương … đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên, phù hợp với loại dự án, điều kiện thực tế, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.