Cà phê cảnh – hướng đi bền vững cho ngành cà phê Việt Nam

Rate this post

Sản xuất cà phê của Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, vốn đang chịu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, có nguy cơ thiếu tính bền vững. Hệ thống giải pháp kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm: Sử dụng giống chống chịu với điều kiện bất lợi, sâu bệnh hại; bón phân cân đối; đa dạng hóa sản phẩm thu hoạch trên vườn; tưới tiết kiệm; Ứng dụng IPM trong quản lý sâu bệnh hại …

Leave a Reply

Your email address will not be published.