Các cách giúp bạn nhanh chóng tìm được vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows

Rate this post

Khi bạn đang cài đặt một phần mềm mới, đôi khi bạn có thể không chú ý đến nơi lưu trữ dữ liệu cài đặt của nó. Mặc dù điều này thường không phải là vấn đề lớn, nhưng đôi khi bạn cần biết thư mục cài đặt hoặc đường dẫn của một phần mềm trên máy tính Windows của mình. Duyệt qua hàng tá thư mục không phải là lý tưởng, vì vậy bạn cần một phương pháp thiết thực hơn để nhanh chóng truy cập vào gốc dữ liệu cài đặt của phần mềm.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 1.

Thư mục cài đặt phần mềm thường nằm ở đâu đó trong Program Files trên phân vùng hệ thống Windows, nhưng việc định vị đúng thư mục có thể mất nhiều thời gian nếu bạn cài đặt nhiều phần mềm. Với bài đăng này. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một vài cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tìm nhanh vị trí cài đặt phần mềm trên Windows, cụ thể như sau.

1. Tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ Start Menu

Một trong những phương pháp đơn giản nhất để tìm vị trí cài đặt của phần mềm đã cài đặt trên Windows là thông qua Start Menu. Đây là những gì bạn cần làm:

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 2.

Mở Start Menu, nhấp chuột phải vào biểu tượng phần mềm bạn cần để tìm vị trí cài đặt và chọn “Mở vị trí tệp”.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 3.

Thư mục Start Menu sẽ mở ra, tiếp tục nhấp chuột phải vào biểu tượng phần mềm và chọn “Mở vị trí tệp”.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 4.

Khi đó, thư mục gốc của phần mềm sẽ xuất hiện.

2. Tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ Phím tắt trên Màn hình nền

Một cách nhanh chóng khác để tìm thư mục cài đặt của một phần mềm hoặc ứng dụng là tận dụng Windows Desktop Shortcut. Phương pháp này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có Phím tắt của phần mềm bạn cần hiển thị trên Màn hình nền.

Để tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ Phím tắt của phần mềm đó trên Màn hình, hãy làm như sau.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 5.

Bấm chuột phải vào biểu tượng Phím tắt của phần mềm bạn cần trên Màn hình nền, chọn Thuộc tính.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 6.

Hộp thoại Properties xuất hiện, nhấn vào thẻ Shortcut, khi đó đường dẫn vị trí cài đặt của phần mềm sẽ nằm ở dòng Target.

3. Tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ Trình quản lý tác vụ

Windows Task Manager là một công cụ tiện ích giám sát hệ thống mạnh mẽ cho phép bạn quản lý các tiến trình đang chạy trên hệ thống của mình. Ngoài các công dụng thông thường khác của Task Manager, bạn cũng có thể sử dụng nó để tìm thư mục cài đặt của một phần mềm nào đó nếu muốn (có thể bạn sẽ cần khởi chạy phần mềm trước).

Dưới đây là cách tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ Trình quản lý tác vụ:

Cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Ảnh 7.

Khởi chạy Trình quản lý tác vụ bằng cách nhấp chuột phải vào nút Bắt đầu và chọn lệnh Trình quản lý tác vụ.

Cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 8.

Cửa sổ Task Manager xuất hiện, nhấp vào tab Details.

Các cách giúp bạn nhanh chóng tìm được vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 9.

Một danh sách các tiến trình và phần mềm đang chạy sẽ xuất hiện, nhấp chuột phải vào phần mềm bạn cần trong danh sách và chọn Mở vị trí tệp.

Cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Ảnh 10.

Một cửa sổ File Explorer mới sẽ xuất hiện và tự động truy cập vào vị trí chứa dữ liệu cài đặt của phần mềm bạn chọn.

4. Truy cập vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ File Explorer

Nếu vì lý do nào đó mà bạn muốn thực hiện một cách tiếp cận khó khăn hơn để tìm thư mục cài đặt của phần mềm, bạn có thể thực hiện bằng cách duyệt qua thư mục cài đặt chính trên hệ thống Windows của mình. .

Điều quan trọng cần lưu ý là, bạn có thể không tìm thấy nó trong thư mục cài đặt chính nếu trước đó bạn đã chọn một thư mục cài đặt khác trong khi cài đặt phần mềm.

Để tìm vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows từ File Explorer, hãy làm như sau.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 11.

Mở File Explorer và truy cập Program Files hoặc Program Files (x86), sau đó tiến hành tìm thư mục cài đặt của phần mềm bạn cần.

Các cách giúp bạn tìm nhanh vị trí lưu của phần mềm đã cài đặt trên Windows - Hình 12.

Lưu ý rằng, đôi khi phần mềm sẽ cài đặt trong thư mục chứa tên nhà sản xuất nên bạn cần hết sức lưu ý.

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.


https://genk.vn/cac-cach-giup-ban-tim-nhanh-vi-tri-luu-cua-cac-phan-mem-da-cai-dat-tren-windows-20220328192948564.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.