Cấm các công ty bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào bất động sản chứ không phải các đơn vị trong hệ sinh thái

Rate this post

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào kinh doanh bất động sản. Còn đối với công ty mẹ và các công ty thành viên trực thuộc công ty mẹ, việc có được trực tiếp đầu tư kinh doanh bất động sản hay không sẽ phụ thuộc vào việc họ có phải là pháp nhân có đăng ký ngành nghề hay không. đăng ký kinh doanh bao gồm cả lĩnh vực bất động sản hay không; hơn là phụ thuộc vào hệ sinh thái của họ có kinh doanh bảo hiểm hay không.

Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Phân tích, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) đã trao đổi với phóng viên TBTCVN về quy định cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư kinh doanh trực tiếp. tiếp tục bất di bất dịch trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Cấm các công ty bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào bất động sản chứ không phải các đơn vị trong hệ sinh thái
Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Phân tích, SSI Research.

Luật mới sẽ có tác động tích cực lâu dài đến thị trường bảo hiểm

* PV: Thưa bà, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với nhiều bổ sung, sửa đổi mới. Ông có thể đánh giá sơ lược về những điểm mới đột phá của Luật mới này?

Bà Nguyễn Thu Hà: Điểm quan trọng nhất là Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng với tinh thần DNBH sẽ tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh, trong đó cơ quan quản lý sẽ không can thiệp quá nhiều. chuyên sâu về kỹ thuật vào hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm như trước đây.

Thay vào đó, vai trò của cơ quan quản lý sẽ là ưu tiên giám sát quy định, thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm. Một trong những ví dụ có thể kể đến là việc đưa ra tỷ lệ an toàn vốn cùng với các yêu cầu khắt khe hơn về công bố thông tin.

* PV: Tuy chưa thể tác động ngay đến thị trường bảo hiểm nhưng về lâu dài, luật mới sẽ có tác dụng như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hà: Chúng tôi tin rằng Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sẽ có tác động tích cực lâu dài đến thị trường bảo hiểm. Với những thay đổi trong mô hình quản lý vốn, có thể có áp lực tăng vốn tại một số doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, các quy định này có thời gian chuyển tiếp là 5 năm, tạo khoảng đệm giữa khung pháp lý và thực tiễn áp dụng (2023 – 2027).

Mặc dù vẫn còn những tồn tại về hiệu quả và lợi nhuận, nhưng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam là rất lớn. Đặc biệt, môi trường lãi suất tăng cũng sẽ tác động tích cực đến tỷ lệ đầu tư của một công ty bảo hiểm do phần lớn tài sản đầu tư của công ty này là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu.

Mặc dù vậy, chúng tôi hiện không thấy giải pháp rõ ràng để cải thiện cấu trúc tổng thể của thị trường, do lợi nhuận hiện tại không được phân bổ hợp lý trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành. Trong khi các công ty môi giới bảo hiểm được hưởng mức lợi nhuận cao vào thời điểm hiện tại, các công ty bảo hiểm đang phải giải quyết vấn đề quản lý chi phí (từ tính toán, tính toán, đơn đặt hàng, chi phí bán hàng, hoa hồng cho đến quản lý hợp đồng và quản lý yêu cầu bồi thường cũng như tránh gian lận bảo hiểm) và lợi nhuận thấp .

Cấm các công ty bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào bất động sản chứ không phải các đơn vị trong hệ sinh thái
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tăng quyền chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh. Hình minh họa.

* PV: Với những điểm mới liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, theo ông, về lâu dài, khung pháp lý mới sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Bà Nguyễn Thu Hà: Luật mới đã bổ sung một số quy định mới để hướng dẫn các công ty bảo hiểm, đồng thời sửa đổi một số quy định trước đây để tránh nhầm lẫn khi áp dụng trên thực tế.

Đồng thời, việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho DNBH cũng sẽ giúp họ chủ động hơn và đảm bảo hiệu quả tốt hơn trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ có sự thay đổi đột phá do các yếu tố cấu trúc thị trường như đã đề cập ở trên.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nghiêm cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào kinh doanh bất động sản nhưng không đầu tư vào cổ phiếu bất động sản hoặc đầu tư vào văn phòng kinh doanh / cho thuê một phần. Doanh nghiệp không hoạt động đầy đủ.

Mặc dù vẫn còn những tồn tại về hiệu quả và lợi nhuận, nhưng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam là rất lớn. Đặc biệt, môi trường lãi suất tăng cũng sẽ tác động tích cực đến tỷ lệ đầu tư của một công ty bảo hiểm do phần lớn tài sản đầu tư của công ty này là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu.

Cấm đầu tư trực tiếp vào bất động sản không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

* PV: Một điểm mới nhận được sự quan tâm của dư luận là Luật Kinh doanh bảo hiểm mới không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh hiện tại của các công ty bảo hiểm? Tại sao?

Bà Nguyễn Thu Hà: Cần làm rõ rằng Luật mới cấm các công ty bảo hiểm đầu tư trực tiếp vào kinh doanh bất động sản, không đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, đầu tư vào trụ sở kinh doanh / thuê một phần trụ sở của mình. doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các doanh nghiệp phi nhân thọ có mạng lưới chi nhánh / điểm kinh doanh rộng khắp cả nước. Các bất động sản mà họ sở hữu thường là để kinh doanh. Họ cũng có thể cho thuê một phần mặt bằng kinh doanh chưa đi vào hoạt động.

Do đó, chúng tôi cho rằng quy định mới này sẽ không ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.

* PV: Theo quy định đó, các công ty bảo hiểm có công ty mẹ hoặc công ty trong cùng một hệ sinh thái có kinh doanh bất động sản trực tiếp sẽ bị cấm hoặc bị ảnh hưởng?

Bà Nguyễn Thu Hà: Không được đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản.

Do đó, bản thân DNBH không được phép đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Đối với công ty mẹ và các công ty thành viên trực thuộc công ty mẹ, việc có được trực tiếp đầu tư kinh doanh bất động sản hay không sẽ phụ thuộc vào việc họ có phải là pháp nhân có chuyên ngành hay không. có đăng ký kinh doanh trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay không; hơn là phụ thuộc vào hệ sinh thái của họ có kinh doanh bảo hiểm hay không.

* PV: Xin cảm ơn bà!

Leave a Reply

Your email address will not be published.