Cần có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tháo gỡ khó khăn cho Đề án 06

Rate this post

Để tháo gỡ những vướng mắc cho việc triển khai Đề án 06, theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cần có văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo đánh giá 3 năm kết quả thực hiện Nghị quyết 52-NQ / TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, đồng thời có thêm các luận điểm. đối với việc xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 diễn ra trong thời gian tới. (NLĐO) – Ngày 20-6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương (UBKT Trung ương) và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn. Theo Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo, Chủ nhiệm đề tài đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương.

Cần có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tháo gỡ khó khăn cho Đề án 06
Theo Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đến nay đã cấp hơn 65 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân (ảnh: UBKT Trung ương).

Tại buổi làm việc, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã báo cáo kết quả triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước. quyền công dân và nhận dạng và chứng thực điện tử. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã lồng ghép các nhiệm vụ, tận dụng cơ sở vật chất, qua đó góp phần giảm số tiền đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.

Đến nay, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập, đồng bộ hơn 103,854,257 triệu phiếu thông tin dân cư từ các nguồn thông tin.

Để phát huy lợi ích, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về việc phê duyệt Đề án. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thực hiện Đề án 06, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, phấn đấu đến năm 2025 có trên 40 triệu tài khoản người dùng, đảm bảo 100% giao dịch của công dân được ký số và xác thực. có thật. Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, đến nay đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án. . Từ ngày 21/5/2022, Bộ Công an đã triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu trực tuyến tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội; triển khai đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy tại các cấp huyện, xã trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án 06 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: (1) Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương còn chậm, do nhiều hệ thống kỹ thuật của các bộ, ngành, địa phương được đầu tư. thiếu đồng bộ; (2) Việc triển khai Đề án 06 gặp một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề pháp lý, cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định về nhận dạng và chứng thực điện tử…

Cần có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tháo gỡ khó khăn cho Đề án 06
Theo Trưởng ban Kiểm toán Trung ương Trần Tuấn Anh, UBKT Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai các nội dung về chuyển đổi số (ảnh: Ban Kế toán Trung ương).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, yêu cầu kết nối “hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất” đã được đáp ứng. được nêu rõ trong Nghị quyết 52-NQ / TW. Như vậy, đặt ra vấn đề phải thể chế hóa nội dung này, nhất là từng bước hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hành lang pháp lý. và phân công trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, cơ quan liên quan để vận hành trung tâm dữ liệu an toàn, hiệu quả.

Theo ông Trần Tuấn Anh, UBKT Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai các nội dung về chuyển đổi số, những vấn đề mới nảy sinh trong phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, đặc biệt là tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Đề án 06 …

“Ủy ban Kiểm toán Trung ương sẽ đôn đốc các bộ, ngành mạnh mẽ, quyết liệt về vấn đề này. Qua thảo luận làm rõ những tồn tại nêu trên, chúng tôi thấy rất cần có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tháo gỡ những điểm nghẽn. … ”, ông Trần Tuấn Anh cho biết.

Về việc phục vụ xây dựng Dự thảo Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Trên cơ sở khai thác các dữ liệu này, nhóm biên tập xây dựng một số báo cáo chuyên đề phục vụ cho việc xây dựng đề án trên, tập trung vào các nội dung sau:

Người đầu tiên, về đặc điểm dân số từ cơ sở dữ liệu thu được về cơ cấu dân số trong thời kỳ dân số vàng; về tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam tác động đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thứ haiTrên cơ sở điều tra số liệu dân số, cần xem xét, đánh giá thực trạng phân bố không gian phát triển kinh tế Việt Nam gắn với vấn đề lao động, đặc biệt là lao động trong công nghiệp ở các vùng. kinh tế trọng điểm.

Thứ ba, trên cơ sở điều tra một số nội dung như: năng suất lao động; di cư, đặc biệt là lưu trú và di cư lao động; các vấn đề an sinh xã hội ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp quốc gia, xác định các ưu tiên quan trọng cho bảo trợ xã hội của các nhóm yếu thế và đề xuất các chính sách liên quan.

Thứ TưThông qua cuộc điều tra dân số, chúng tôi đề xuất phân tích một số khía cạnh đầy đủ hơn về sự phát triển của nền kinh tế số và xã hội số.

Leave a Reply

Your email address will not be published.