Chính luận – Báo Bắc Ninh

Rate this post

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn đã đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Băng rôn, khẩu hiệu nhân ngày sinh lần thứ 110 của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được trang trí trên các tuyến phố của thành phố Từ Sơn.

Những ngày này, trên địa bàn phường Phú Khê, các tuyến đường được trang hoàng bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, băng rôn, không khí rộn ràng khắp các khu dân cư đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng bào. người con ưu tú của quê hương, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đ / c Nguyễn Ngọc Khương, Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ phường đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, sự cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua phù hợp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trọng tâm của địa phương. ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Cừ và các bậc lão thành cách mạng đối với Đảng, dân tộc … Qua đó, bồi dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng của thế hệ cha anh, được lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ. Đảng viên và quần chúng rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương ”.
Thành ủy Từ Sơn quán triệt, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đẩy mạnh thực hiện tinh thần “Tự phê bình” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp; phát động, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 của thành phố.
Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; phát hành tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; định hướng cho các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu một số nội dung để tổ chức Lễ giỗ, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng; tổ chức tọa đàm, giới thiệu và chiếu phim về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Hội Văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội thơ Đường luật phát động cuộc thi viết chủ đề kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân ra sức thi đua yêu nước, tổ chức tốt các hoạt động chính. giá trị tìm hiểu về thân thế sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chào mừng. Đến nay, công tác sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm; các công trình chỉnh trang đô thị hoàn thành đúng tiến độ, tạo diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; Trung tâm văn hóa – thể thao thành phố treo gần 2.500 cờ, băng rôn; hơn 1.000 m2 băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, đường hoa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Hiện nay, thành phố Từ Sơn đang tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy nhiệt huyết mạnh mẽ. tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 2020-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published.