Chuyển mạnh thu hút FDI vào ngành hóa chất từ ​​số lượng sang chất lượng, trọng tâm là

Rate this post

Đó là định hướng phát triển trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 vừa được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 726 / QĐ-TTg, ngày 16/6/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Chuyển mạnh thu hút FDI vào ngành hóa chất từ ​​số lượng sang chất lượng, trọng tâm là
Đến năm 2040, ngành công nghiệp hóa chất sẽ đáp ứng một phần nhu cầu trong nước về các sản phẩm hóa chất cơ bản hữu cơ.

Phấn đấu tỷ trọng công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030 đạt khoảng 4% -5%.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (Chiến lược) với quan điểm phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp hóa chất, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế chu chuyển…

Chiến lược đặt ra mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành hóa chất bình quân 10-11% / năm và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành đến cuối năm đạt khoảng 4-5%. . năm 2030.

Giai đoạn đến năm 2040, tốc độ tăng trưởng ngành hóa chất bình quân từ 7 – 8% / năm và tỷ trọng của ngành hóa chất so với toàn ngành duy trì khoảng 4 – 5%.

Trong đó, nhóm sản phẩm hóa dầu, hóa dược, cao su kỹ thuật, hóa chất cơ bản đạt 10-12% / năm giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 2031-2040 bình quân 8-11% / năm. Nhóm sản phẩm phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, sản phẩm điện hóa chất, sản phẩm tẩy rửa, khí công nghiệp, sản phẩm săm lốp, sơn – mực đạt 3-5% / năm trong giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 2031-2040 bình quân 4 – 5% / năm. 6% / năm.

Đến năm 2030, duy trì mức đáp ứng nhu cầu trong nước về phân bón như urê, phốt pho, NPK, thuốc bảo vệ thực vật, săm lốp, khí công nghiệp, sơn – mực in thông thường, chất tẩy rửa. , pin thông dụng và thị trường xuất khẩu đang phát triển. Đáp ứng một phần nhu cầu trong nước về sản phẩm phân bón amoni sunfat. Nâng công suất bình quân các sản phẩm hóa dầu đáp ứng nhu cầu trong nước lên 40%, hóa chất bảo vệ thực vật lên 30%, hóa chất cơ bản lên 70%, cao su kỹ thuật lên 40% và pin lên 40%. 75%.

Đến năm 2040, đáp ứng một phần nhu cầu trong nước về các sản phẩm hóa chất hữu cơ cơ bản, sơn đặc biệt, pin – ắc quy công nghệ cao; nâng công suất bình quân các sản phẩm hóa dầu đáp ứng nhu cầu trong nước lên 60%, hoạt chất bảo vệ thực vật lên 50%, hóa chất cơ bản lên 80%, cao su kỹ thuật lên 50% và pin lên 50%. 80%; phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 9 – 11% / năm, giai đoạn 2030 – 2040 tăng trưởng bình quân 7,5 – 9% / năm.

Phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng công nghiệp cơ bản và hiện đại

Theo Chiến lược, ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam sẽ phát triển theo hướng công nghiệp cơ bản, hiện đại với cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (bao gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), sản phẩm cao su. , điện hóa, chất tẩy rửa, sơn – mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành chủ lực: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược và phân bón.

Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất hiện có theo hướng tập trung, quy mô; duy trì và phát triển các nhà máy sản xuất theo công nghệ tiên tiến; hạn chế thấp nhất việc hình thành mới và loại bỏ dần các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, chất lượng sản phẩm kém, gây ô nhiễm môi trường, v.v.

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ngành hóa chất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, kém hiệu quả.

Nhà nước chỉ nắm cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt cơ bản như hạ tầng khu công nghiệp hóa chất, hạ tầng khu kinh doanh hóa chất, phân ngành hóa chất ưu tiên. , vốn đầu tư lớn hoặc phân ngành gắn với quốc phòng, an ninh; khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hóa chất, tận dụng tối đa nội lực đầu tư của xã hội, phát triển doanh nghiệp tư nhân trong nước trở thành động lực quan trọng để phát triển công nghiệp hóa chất.

Chuyển mạnh chính sách thu hút FDI trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất từ ​​số lượng sang chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao. .

Phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng tập trung, phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng địa phương, không phân bố đều theo địa giới hành chính, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Hình thành và phát huy có hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung, khu liên hợp hóa chất quy mô lớn để thu hút các dự án sản xuất hóa chất, các dự án sử dụng hóa chất để sản xuất trong các lĩnh vực. khác, các trung tâm logistics hóa chất tại các vị trí có quỹ đất đủ lớn, xa khu dân cư, gần cảng nước sâu, thuận tiện kết nối giao thông, khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm vòng tròn, sử dụng phế thải của nhà máy này làm nguyên liệu cho nhà máy khác… /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.