Công nghệ Kỹ thuật Hóa học hay Công nghệ Sinh học?

Rate this post

Giữa hai ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học, ngành nào có triển vọng nghề nghiệp và thu nhập cao hơn?

Em rất mong nhận được sự tư vấn của anh / chị về hai chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học. Ngành nào dễ có việc làm, phổ biến và thu nhập cao hơn? Nếu chọn một trong hai chuyên ngành đó thì nên học trường nào?

đồng cỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.