Công nghiệp hỗ trợ tăng tốc, giúp ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc tăng 11%

Rate this post

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 9 dự án FDI mới và 18 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký là 208,56 triệu USD (cấp mới: 125,5 triệu USD). USD, tăng vốn: 83,06 triệu USD), đạt 177% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 70% kế hoạch năm; thu hút mới 5 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 230,86 tỷ đồng, bằng 5% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 33% kế hoạch năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ ngành công nghiệp điện tử và điện tử công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 14%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ ngành công nghiệp điện tử và điện tử công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 14%.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các dự án mới trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất điện tử, linh kiện điện tử (5 dự án, chiếm 36% tổng số dự án). dự án thu hút mới); sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy (1 dự án, chiếm 7% số dự án thu hút mới) và sản xuất công nghiệp khác (8 dự án, chiếm 57% số dự án thu hút mới).

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 240 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hoặc liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, chiếm 60% tổng số dự án công nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp.

Lĩnh vực điện tử và điện tử công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực điện tử và điện tử công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các tập đoàn. đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại các khu công nghiệp.

Ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp 4.0 như: Công nghiệp CNTT-TT, kỹ thuật số, công nghệ nano; các ngành có lợi thế cạnh tranh như: cơ khí chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới, đầu tư phát triển bất động sản công nghiệp, …

Vĩnh Phúc dự kiến ​​thu hút 8-10 dự án FDI mới, vốn đăng ký khoảng 80-100 triệu USD.

Vĩnh Phúc dự kiến ​​thu hút 8-10 dự án FDI mới, vốn đăng ký khoảng 80-100 triệu USD.

Đồng thời, dự kiến ​​thu hút 8 – 10 dự án FDI mới, vốn đăng ký khoảng 80 – 100 triệu USD; thu hút thêm 3-5 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, dự kiến ​​có thêm khoảng 6 – 8 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 100 triệu USD, các dự án DDI đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.