Đại biểu HĐND TP kiến ​​nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, tái định cư

Rate this post

Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ GPMB theo kế hoạch

Thảo luận tại tổ, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền đề nghị, để đảm bảo tiến độ GPMB theo kế hoạch, cũng như kế hoạch giải ngân thành phố giao, huyện Ứng Hòa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính sớm. xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư trình UBND Thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất. Đồng thời, sớm phê duyệt địa điểm tái định cư làm cơ sở tổ chức thực hiện 3 dự án trên địa bàn huyện: Nâng cấp tỉnh lộ 428; Cần Thơ – đường Xuân Quang; đường 429C (UBND huyện đã có báo cáo số 853 / BC-UBND ngày 3/11/2021).

Các đại biểu Hội đồng thành phố tham gia thảo luận tại các tổ chức
Các đại biểu HĐND TP tham gia thảo luận tại tổ

Ngoài ra, quận đề nghị thành phố chấp thuận địa điểm tái định cư: Đối với 5 hộ dân dự kiến ​​tái định cư theo dự án 429C được đề xuất địa điểm tái định cư trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Đất kỹ thuật khu dân cư mới thị trấn Vân Đình. Đối với 16 hộ dân dự kiến ​​tái định cư theo dự án đường Cần Thơ – Xuân Quang, huyện đề xuất địa điểm bố trí tái định cư trong dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thị trấn Vân Đình. Đối với 14 hộ dân dự kiến ​​tái định cư theo dự án đường Cần Thơ – Xuân Quang, huyện đề xuất địa điểm tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B, thôn Trạch Xá, xã Hòa. Lam. Đối với 5 hộ dân dự kiến ​​tái định cư tại dự án đường 428 (giai đoạn 2), huyện đề xuất vị trí tái định cư trong dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B, thôn Trạch Xá, xã. Hoa Lam.

“Đối với dự án đường 428 (giai đoạn 1), thành phố đã có văn bản chấp thuận địa điểm tái định cư, nhưng chưa phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng đất tái định cư. Huyện kiến ​​nghị thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố sớm phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng đất tái định cư làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hệ số giá đền bù do UBND huyện đề xuất K = 2 ”- Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền kiến ​​nghị.

Tạo điều kiện cho các huyện khó khăn về nguồn giá đất

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, về nguồn thu tiền sử dụng đất: Theo Nghị quyết số 11/2021 / NQ-HĐND ngày 8/12/2021 sẽ quy định nguồn thu từ đấu giá thu tiền sử dụng đất. vào ngân sách thành phố 30%, ngân sách quận, huyện 70%. Trong số 70% nguồn thu từ đất do ngân sách cấp huyện bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí dịch vụ đấu giá, phần còn lại bố trí cho các dự án. Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với tổng mức đầu tư của các dự án, một số dự án bố trí vốn như dự kiến ​​từ tiền đấu giá.

Các đại biểu Hội đồng thành phố tham gia thảo luận tại các tổ chức
Các đại biểu HĐND TP tham gia thảo luận tại tổ

“Để đảm bảo nguồn vốn cho nhà đầu tư có kinh phí thực hiện dự án và không để nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND huyện Ứng Hòa kiến ​​nghị UBND TP quan tâm tạo điều kiện cho các huyện khó khăn có cơ chế đặc thù. Năm 2022 và các năm tiếp theo, thành phố sẽ hỗ trợ ngược lại 30% tỷ lệ điều chỉnh từ nguồn giá đất cho huyện để huyện giao cho các dự án đầu tư công ”- Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền gợi ý.

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, về kinh phí hỗ trợ các dự án thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Ứng Hòa là huyện có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp nên chưa đáp ứng được. các nhiệm vụ chi, nhiều dự án vượt quá khả năng cân đối ngân sách của huyện, không đáp ứng được phần đối ứng của huyện. Huyện Ứng Hòa kiến ​​nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ đặc thù để huyện tự trang trải toàn bộ chi phí các dự án thành phố hỗ trợ có mục tiêu trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa. Huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và về đích nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Ứng Hòa cũng kiến ​​nghị thành phố chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường kinh tế phía Nam Hà Nội (17km qua huyện Ứng Hòa). Đồng thời xem xét, chỉ đạo xây dựng các công trình cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện (tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn từ các nhà máy cấp nước sạch tập trung đạt 34%); sớm chấp thuận cho Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam thực hiện dự án cấp nước sạch cho các xã của huyện Ứng Hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.