Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 5 lần thứ X

Rate this post

Báo cáo và tham luận tại Đại hội đánh giá: Giai đoạn 2017 – 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Quân khu 5 được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. công việc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tích cực. sự sáng tạo.

Phong trào “Tuổi trẻ Quân khu 5 xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” luôn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. thời đại được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đáng chú ý, trong việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật của thanh niên trong Quân đội” đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, như: Tổ chức lễ sinh. đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Quân khu 5 xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn”; diễn đàn, tọa đàm “Tuổi trẻ Quân khu 5 vững vàng, tự giác chấp hành, nghiêm túc, xung kích, quyết thắng”; Hội thi sân khấu hóa “Thanh niên với pháp luật và an toàn giao thông” …

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa, nhiều mô hình mới, hiệu quả cũng đã xuất hiện như: Huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, quân phục học sinh giỏi ”,“ Ngày hội đến trường. , lớp thanh niên “,” Giờ học kiểu mẫu “,” Quyết chiến quyết thắng “,” Chi bộ gương mẫu, chính quy “…

5 năm qua, tuổi trẻ LLVT Quân khu đã có 223 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, công tác được chỉ huy các cấp ghi nhận, khen thưởng; đề xuất 52 hồ sơ sáng kiến ​​tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân chủng, trong đó có 4 giải C, 11 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn tích cực phối hợp với các cơ sở đoàn, đơn vị kết nghĩa thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. ngôi làng mới”; mô hình “Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày hội thanh niên với biển, đảo của Tổ quốc”, “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, chương trình “Xuân Khu 5 đoàn kết, Tết đong đầy yêu thương. vì tình quân dân ”,“ Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo ”,“ Ngôi nhà 100 đồng ”…

Với khẩu hiệu hành động “Xung kích, khát vọng, xung kích, sáng tạo”, Đại hội đã tập trung thảo luận các chủ trương, biện pháp thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới: đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, làm đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và tài sản cố định; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn; giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xung kích ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận, biểu dương những thành tích tuổi trẻ Quân khu đã đạt được trong 5 năm qua. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2027, đồng chí Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các cấp ủy tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. , chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; phát huy cao độ vai trò tham mưu, triển khai các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan chính trị, cấp ủy, cán bộ đoàn các cấp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng củng cố bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất cách mạng, xây dựng kỹ năng sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác. miễn nhiễm với những thói hư, tật xấu cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong tuổi trẻ LLVT Quân khu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo phương châm: “Chất lượng hoạt động là trọng tâm, cán bộ đoàn là nòng cốt, cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện tốt chức trách được giao là hàng đầu. nhiệm vụ “…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.