Đại hội Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Rate this post

Tham dự Đại hội có các đồng chí: PGS.TS. TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng; Ông Trần Đình Bích, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Chi bộ Trung tâm Thông tin liên lạc có 11 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Từ năm 2020 đến năm 2022, Chi bộ sẽ được kết nạp thêm 3 đảng viên mới. Năm 2021, theo đề nghị của Đảng ủy nhà trường, Chi bộ Tạp chí và Trung tâm Truyền thông được tách thành hai Chi bộ riêng biệt. Năm 2022, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên mới, Phó Hiệu trưởng PGS.TS. TS Hà Đức Trụ chuyển từ Chi bộ Khoa Truyền thông và Đào tạo Từ xa về Trung tâm Truyền thông và Thầy Nguyễn Quang Hòa chuyển từ Chi bộ Khoa Mỹ thuật Ứng dụng về Trung tâm Truyền thông. Cũng trong năm này, chi bộ được Đảng ủy phân công hướng dẫn 6 đồng chí đang là sinh viên K21 kết nạp Đảng, trong đó có 02 đồng chí đã được kết nạp và 04 đồng chí đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp.

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dưới sự giám sát trực tiếp của đồng chí Phó Hiệu trưởng PGS.TS. TS Hà Đức Trụ, Chi bộ Trung tâm Truyền thông từng bước khẳng định vị trí, vai trò của đơn vị trong việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thông tin và truyền thông diễn ra tại trường.

Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giữ gìn nhân phẩm, phẩm chất, đạo đức của người Đảng viên. 100% Đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ của mình, Trung tâm Truyền thông đã biên tập và đăng tải nhiều bài báo trên hệ thống thông tin của website hubt.edu.vn cũng như các trang báo điện tử. Trung tâm phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức tốt các chương trình, hoạt động lớn của trường. Chi bộ Trung tâm Truyền thông nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đạt được những kết quả sau: Luôn cập nhật những tin tức, đổi mới của Nhà trường để đưa lên website, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu cũng như chất lượng giáo dục. đào tạo cho toàn xã hội, giúp khẳng định vị thế của trường trong mạng lưới các trường đại học; Tổ chức xuất bản và phát hành các ấn phẩm, băng, video về trường; Tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Trường. Trung tâm Truyền thông đã phối hợp hỗ trợ Bản tin Kinh doanh Công nghệ biên tập, đăng tải có chọn lọc trên website hubt.edu.vn và phối hợp với Bản tin biên tập các bài viết thành bản tin. Kết nối, hợp tác với các đơn vị báo chí, công ty truyền thông để quảng bá công tác tuyển sinh của Trường: Phổ biến thông tin phục vụ công tác tuyển sinh: tiến sĩ, thạc sĩ, vừa làm vừa học, liên thông, chính quy, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống thông tin, hiện vật về truyền thống của Nhà trường , Trung tâm Truyền thông tiếp tục quản lý, bảo quản các hiện vật, đồ lưu niệm trong phòng. .

Đến nay, Bộ môn Truyền thống đã trưng bày trên 100 hiện vật, tư liệu về quá trình 26 năm phát triển của Trường. Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông còn hỗ trợ, tư vấn đăng ký học chuyển đổi, học thạc sĩ, văn bằng 2; tham mưu, giúp Ban Giám hiệu quảng bá hình ảnh của Trường thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu yêu cầu, chỉ đạo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Nhà trường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm Truyền thông trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, và sự đoàn kết nội bộ của nhà trường. Trung tâm Truyền thông. Đồng thời khẳng định đây là giải pháp trọng tâm để Trung tâm Truyền thông thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là đơn vị mũi nhọn tiên phong trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến công chúng. với xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Phó Hiệu trưởng PGS.TS. TS Hà Đức Trụ yêu cầu, Chi bộ Trung tâm Truyền thông cần tiếp tục quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. đơn vị nội bộ. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ cần quan tâm cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, chi bộ cần nghiêm túc thảo luận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đề ra các giải pháp khắc phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published.