Đảm bảo công nghệ tốt cho các nhiệm vụ giáo dục

Rate this post

Để có được kết quả đó, cơ quan kỹ thuật đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. thiết lập một trật tự chính thức. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Đại tá, Tiến sĩ (TS) Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Kỹ thuật Trường SQLQ 2 về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí tóm tắt những khó khăn chính ảnh hưởng đến CTKT của trường?

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Tuấn Anh: Là trường đại học quân sự trọng điểm của khu vực phía Nam, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Trường SQLQ 2 ngày càng phát triển và mở rộng với số lượng sinh viên đông đảo, nhiều chuyên ngành, cấp học. Vì vậy, cường độ sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTTBKT) phục vụ nhiệm vụ GD-ĐT lớn, ở nhiều địa hình phức tạp, địa bàn phục vụ rộng lớn … Trong khi đó, VKTTBKT của trường có nhiều loại, hầu hết có sử dụng lâu ngày, tính đồng bộ không cao, hay bị hỏng hóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật không đồng đều, thiếu công nhân bậc cao có kinh nghiệm… Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình kỹ thuật, yêu cầu của mọi cán bộ, công nhân viên. Ngành phải đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

PV: Để đảm bảo tốt chương trình kỹ thuật cho nhiệm vụ của Nhà trường, Phòng Kỹ thuật đã có những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Tuấn Anh: Chúng tôi xác định, mấu chốt để hoàn thành tốt chương trình kỹ thuật chính là yếu tố con người. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy bộ môn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có phẩm chất, năng lực đảm đương công việc. thực hiện cốt lõi của chương trình kỹ thuật; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho các đối tượng thụ hưởng CTKT; tập trung bồi dưỡng toàn diện năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ tham mưu, chỉ huy, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, bảo quản VKTBKT; đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác này; nêu cao tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động lần thứ 50) gắn với với Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các CTTT.

Cơ quan kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQLQ 2 chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực toàn diện, chuẩn hóa về trình độ. , tay nghề; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật giỏi làm nòng cốt ở các chuyên ngành, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại chỗ với cử cán bộ, công nhân viên đi đào tạo chuyên sâu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chương trình kỹ thuật, chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện, huấn luyện kỹ thuật tại đơn vị theo phân cấp …

Ngoài ra, Cục Kỹ thuật tổ chức quy hoạch, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phát huy sáng kiến, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTB và phương tiện; tăng cường kiểm tra, thử nghiệm, nâng cao chất lượng, độ tin cậy của VKTBKT sau sửa chữa, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ cao.

PV: Thầy có thể cho biết rõ hơn về việc phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào chương trình kỹ thuật của trường?

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Tuấn Anh: Công tác đổi mới, cải tiến kỹ thuật có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chuyên môn kỹ thuật phát huy sáng kiến, áp dụng hiệu quả vào thực tế. Trong 15 năm qua, khoa kỹ thuật của trường đã thực hiện 51 đề tài, sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật được chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn; trong đó có 11 đề tài, sáng kiến ​​đạt giải các cấp. Đặc biệt, trường có 2 sáng kiến ​​đạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2019 và 2021; 1 sáng kiến ​​đạt giải khuyến khích tại Hội thi “Sáng tạo, cải tiến học cụ” do Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức năm 2016 và 1 sáng kiến ​​cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2019.

PV: Được biết, nhiệm vụ của Trường SQLQ 2 tiếp tục được bổ sung với những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao. Theo bạn, ngành kỹ thuật nên làm gì để ứng phó?

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Tuấn Anh: Nhiệm vụ và đối tượng đào tạo của trường tăng lên, đòi hỏi các chương trình kỹ thuật cũng phải đổi mới. Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 382-NQ / ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo CSTT trong tình hình mới; xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; quy hoạch hệ thống kho tàng, cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm chất lượng, an toàn … Chúng tôi luôn coi trọng, tăng cường huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ để làm chủ và khai thác tốt vũ khí. thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động của nhà trường; phát huy tinh thần sáng tạo của CB, ĐV trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “gương mẫu, điển hình tiên tiến”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG GIA NHÂN (thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published.