Đảng bộ Khối các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh: Có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo

Rate this post

Cách đây 3 năm, Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Bộ NN & PTNT) trên cơ sở sáp nhập 2 Khu hành chính đặc biệt Khối các cơ quan tỉnh và Doanh nghiệp tỉnh. Qua hơn 3 năm thành lập, Chi bộ BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bám sát đặc điểm của cấp ủy cấp trên không cùng cấp chính quyền. ban cho.

Ông Huỳnh Tấn Định, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Chính quyền tỉnh cho rằng, nhìn lại kết quả hoạt động sau 3 năm thành lập của NEK là rất đáng ghi nhận; đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng Đồng bằng sông Hồng đã trưởng thành về nhiều mặt và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực, quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của tỉnh; tạo được ấn tượng và sự tin tưởng trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để Bình Dương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng thành phố thông minh. Thông minh, hiện đại, đa cảm.

Cơ quan chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng

Đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua nhiều lần thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh. Mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức, bộ máy và tên gọi nhưng công tác xây dựng Đảng luôn có nhiều đổi mới cả về phương thức lãnh đạo và nội dung hoạt động, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. . ĐBKK luôn chú trọng tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động kịp thời, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức thông qua nhiều kênh, nhiều cách làm phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức. và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã tạo bước đột phá toàn diện về mọi mặt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và sinh viên. sinh hoạt chuyên đề, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và quản lý Đảng viên. Hoạt động của các đoàn thể, hội ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua dân vận khéo, quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều giải pháp cụ thể, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII …

Theo ông Huỳnh Tấn Định, ĐBQH đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp. pháp luật trong công tác xây dựng Đảng; tập trung tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, xúc tiến đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, phục hồi kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, thu ngân sách. thu hút nhân tài, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư, tham mưu thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế. Xã hội hóa, xây dựng thành phố thông minh, phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ số, mạng viễn thông, ngân hàng, tín dụng… phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Từ thực tiễn và kết quả 3 năm qua, ĐBQH đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng. Đó là, Đảng bộ khối, Đảng bộ trực thuộc luôn bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, vận dụng linh hoạt các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp ủy. Công tác xây dựng Đảng, nhất là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy đã giúp các ĐB hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 năm qua.

Binh chủng Đặc công đã kịp thời vận dụng sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, truyền thống, tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Cùng với đó là các bài học về xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tăng cường hoạt động kiểm tra, mở rộng giám sát, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng. công tác phát triển Đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Doanh nghiệp vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu xuất sắc năm 2019 và Cờ thi đua của Tỉnh ủy về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy khối được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều tổ chức Đảng và đảng viên trong khối được Tỉnh ủy khen thưởng hàng năm và các nhánh cấp trên …

HỒ VÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.