Đào tạo chuyên ngành Địa hình quân sự

Rate this post

Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm củng cố, bổ sung, nâng cao kiến ​​thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành; hệ thống hóa quy trình công nghệ; giới thiệu và chuyển giao các công nghệ mới của Phân hiệu ĐHQGHN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên Phân hiệu ĐHQGHN gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả nhằm không ngừng xây dựng và phát triển Ngành. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung tập trung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ sản xuất tài liệu địa hình, thông tin địa lý; giới thiệu Cổng thông tin điện tử của Cục Bản đồ và Web GIS để tra cứu thông tin về ĐHQGHN; hướng dẫn xây dựng định mức bản đồ, hải đồ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; giới thiệu quy trình khảo sát và thu thập thông tin địa lý thực địa theo thời gian thực bằng Collector cho ArcGIS; hướng dẫn chuyển đổi giao diện tiếng Việt cho thiết bị Garmin.

Nội dung tập huấn còn hướng dẫn các học viên phương pháp giải đoán ảnh viễn thám phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quân sự tỷ lệ 1: 25.000 (cấp chiến dịch); cách giải đoán ảnh viễn thám phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quân sự tỷ lệ 1: 10.000 A2 (đối với cấp chiến thuật); hướng dẫn cách sử dụng các tính năng mới của Bộ phần mềm DMAV 5.0 để soạn thảo văn kiện chiến đấu; Thực hành soạn thảo các văn kiện tác chiến trên bản đồ giấy.

Kết quả cho thấy, nội dung huấn luyện thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, từng đối tượng học viên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Sự phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình đào tạo đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Sau hội nghị này, từ ngày 11 đến 15/7, Khoa Bản đồ tiếp tục đăng cai tổ chức đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực ĐHQGHN cho cán bộ Phân hiệu ĐHQGHN khu vực phía Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SANG

Leave a Reply

Your email address will not be published.