Điểm mới 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Rate this post

Tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT); Luật Điện ảnh; Luật Thi đua khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) với nhiều quy định mới.

Hai quyền hạn bổ sung cho cảnh sát cơ động

Luật Chính sách công năm 2022 mới được ban hành thay thế Pháp lệnh Chính sách công năm 2013, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, bổ sung thêm hai quyền hạn của lực lượng CAND trong quá trình thi hành công vụ.

Thứ nhất, Cảnh sát PCCC được phép mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào sân bay, lên tàu bay dân dụng để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. , Giải cứu con tin; trấn áp những kẻ có hành vi nguy hiểm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, v.v.

Điểm mới 5 luật vừa được Quốc hội thông qua Ảnh 1

Từ ngày 1-1-2023, cảnh sát cơ động có thêm hai quyền hạn trong quá trình thi hành công vụ. Ảnh: NGUYÊN NHI

Thứ hai là ngăn chặn, vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tấn công trực diện, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm các mục tiêu bảo vệ của GTCC trong vùng cấm bay, vùng cấm. bay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Không được ngăn cản việc phổ biến quốc ca

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ quy định chặt chẽ hơn việc khai thác, sử dụng, phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, nhất là trên không gian mạng. .

Cụ thể, Điều 7 về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền SHTT liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn cản, cản trở việc phổ biến, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Điều 25 bổ sung các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố mà không được phép, không trả nhuận bút như: Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng cách sao chép thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; sử dụng tác phẩm trong các hoạt động chính thức của cơ quan nhà nước …

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực từ ngày 14-1-2022, còn quy định về bảo hộ dữ liệu khảo nghiệm đối với sản phẩm hóa chất nông nghiệp. có hiệu lực từ ngày 14/01/2024.

Khắc phục tình trạng “tích tiểu thành đại”

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/6 có một số nội dung mới đáng chú ý về nguyên tắc khen thưởng như: Nêu rõ nguyên tắc lập thành tích, đề cao tính kịp thời. thời điểm của hình thức khen thưởng, khắc phục tình trạng khen thưởng theo kiểu “tích lũy thành tích” trước đây.

Luật cũng bổ sung, đối tượng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú là “người sáng tạo ra công trình văn hóa, nghệ thuật”.

Công ty bảo hiểm không được phép kinh doanh bất động sản

Từ ngày 1/1/2028, doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong những điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15.

Cụ thể, nếu Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 cho phép DNBH được sử dụng vốn nhàn rỗi để kinh doanh bất động sản thì theo luật mới, DNBH, DN tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bị cấm đầu tư kinh doanh BĐS, trừ các trường hợp như mua cổ phần. của doanh nghiệp bất động sản, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng …

Ngoài ra, luật mới cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt khoản đầu tư và không được sử dụng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp tổn thất, thiếu hụt. tiền đầu tư nước ngoài.

Luật Kinh doanh bảo hiểm chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023; trừ khoản 3 Điều 86; Khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 99; Các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2028.

Sự kết hợp của kiểm tra trước, kiểm tra sau phim trực tuyến

Luật Điện ảnh 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/6 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Một trong những điểm mới là quy định tại Điều 21 về quản lý phim chiếu mạng theo hướng kết hợp tiền kiểm với hậu các biện pháp kiểm toán.

Trong đó, các biện pháp kiểm soát trước bao gồm các quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về đối tượng được phép phổ biến phim trên không gian mạng; quy định về tiêu chí phân loại phim, kiểm soát việc tự phân loại phim, v.v.

Biện pháp xử lý sau thanh tra bao gồm quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ phim vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân. tổ chức, cá nhân vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.