Đột phá xây dựng chính quy và ứng dụng khoa học công nghệ

Rate this post

5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ Tham mưu thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Công tác tuyên truyền giáo dục được thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của trên, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; Đoàn viên, thanh niên Bộ Tổng Tham mưu (Tổng cục Kỹ thuật) có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy.

Phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được triển khai thiết thực, hiệu quả; các công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu, tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ ngày càng có chất lượng cao. Trong 5 năm qua, đã có 75 đề tài, sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật của thanh niên được công nhận và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; 5 đề tài, sáng kiến ​​tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Đội ngũ cán bộ của Đoàn thường xuyên được kiện toàn về số lượng, được chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. 100% bí thư chi đoàn là đảng viên, trưởng thành từ phong trào thanh niên, có phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức tốt, nhiệt tình với phong trào, được thanh niên tín nhiệm cao. Hàng năm, 100% cán bộ, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 92% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đối với tập thể hoàn thành 100% nhiệm vụ, trong đó có tổ chức nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong kỳ vừa qua có 2 đoàn cơ sở được tặng Bằng khen của Tổng cục Kỹ thuật; 32 lượt tổ chức đoàn, hơn 600 lượt đoàn viên được thủ trưởng các cấp khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 61 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đại hội xác định 2 khâu đột phá là: Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên xung kích sáng tạo, xung kích đi đầu trong học tập ngoại ngữ và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đại hội đã thống nhất xác định một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 9 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX.

Tin, ảnh: HỒNG THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.