Hàng loạt môn học mới được phép đào tạo đại học

Rate this post

Đối với đào tạo đại học (ĐH), danh mục đào tạo các chuyên ngành mới như Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Kinh tế kỹ thuật số; Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân.

Bổ sung hàng loạt môn học mới được phép đào tạo đại học - Ảnh 1.

Ở bậc thạc sĩ, danh mục đầu tư bao gồm các ngành bổ sung như: Giáo dục và phát triển cộng đồng; Tâm lý học; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân; Bảo mật phi truyền thống.

Đối với đào tạo tiến sĩ, bổ sung Khoa học quản lý; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân.

Theo Bộ GD & ĐT, trên cơ sở đề xuất của các cơ sở đào tạo và thực tiễn đào tạo, sử dụng nhân lực các ngành, Bộ định kỳ rà soát, cập nhật Danh mục theo quy định tại Thông tư này. Mọi thay đổi đối với Danh sách hiện tại phải được ghi vào Danh sách mới ban hành. Danh sách cập nhật được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành đào tạo mới được coi là bổ sung vào nhóm ngành cụ thể trong Danh mục ngành đào tạo chính thức khi đáp ứng các điều kiện sau:

Có cơ sở khoa học và thực tiễn về nguồn gốc của ngành đào tạo mới (trên cơ sở tách một ngành hoặc ghép nhiều ngành theo yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp);

Có sự chênh lệch ít nhất 30% về kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ so với ngành hiện có trong nhóm ngành dự kiến ​​bố trí trong Danh mục;

Có dữ liệu phân tích, dự báo tin cậy về nhu cầu nhân lực mà các ngành đào tạo hiện nay chưa đáp ứng được; đối với các ngành đã có sinh viên ra trường phải có số liệu phân tích, đánh giá đáng tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được;

Đã được đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng trên thế giới hoặc có tên trong ít nhất hai bảng phân loại chương trình, ngành đào tạo phổ biến trên thế giới (trừ một số chuyên ngành chỉ đào tạo tại Việt Nam). Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng);

Chương trình đã được xây dựng, đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định chương trình tại ít nhất hai cơ sở đào tạo trong nước và được các cơ sở đào tạo đó cùng đề xuất bổ sung vào chương trình. Loại;

Đối với các chuyên ngành đào tạo giáo viên, văn nghệ, thể dục thể thao, luật, y tế, an ninh, quốc phòng phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về ngành tương ứng.

Bên cạnh đó, trong danh mục đào tạo này, một số nghề cũng được chuyển sang nhóm ngành phù hợp hơn, hoặc đổi tên, đổi mã ngành. Chẳng hạn, ngành huấn luyện thể thao thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được chuyển sang nhóm ngành thể thao và được sửa đổi mã, ngành nhãn khoa được đổi tên từ nhãn khoa, y tế dự phòng, y học. Y học cổ truyền, tổ chức quản lý dược, biên phòng, khí tượng khí hậu, chủ nghĩa xã hội khoa học … được đổi mã ngành khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.