Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ nông nghiệp

Rate this post

Chú thích ảnh
Khai thác tiềm năng, người dân nuôi cá lồng bè ở xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích tự nhiên trên 9.000 km vuông; trong đó, đất nông nghiệp chiếm 58%. Toàn tỉnh có gần 470.000 dân, trên 82% dân cư sống ở nông thôn. Nhiều năm qua, Lai Châu luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn và tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm giúp người dân trong tỉnh có điều kiện chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu, năm 2021 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường đã triển khai hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi cho người dân trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện có 136 hộ nhận hỗ trợ; trong đó có 17 hộ chăn nuôi với quy mô từ 5 – 125 con gia súc và 119 hộ được hỗ trợ làm chuồng với số tiền hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ này đã giúp người chăn nuôi từ bỏ thói quen chăn thả gia súc, chuyển sang phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao thu nhập.

Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Văn Long ở thôn Tiên Bình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường trước đây chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ chuồng trại, anh Long đã đầu tư xây dựng 2 khu chuồng trại với diện tích hơn 300 m2 có sức chứa 50 con trâu trở lên. Anh Long chia sẻ, gia đình anh hiện có 30 con trâu, ngoài mô hình nuôi trâu thương phẩm, anh còn đầu tư phát triển mô hình trồng cây ăn quả như bưởi, mít, mắc ca. Trừ chi phí mỗi năm gia đình lãi 700-800 triệu đồng, kinh tế khấm khá, con cái học hành đầy đủ.

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 13/2019 / NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu về chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, Công ty cổ phần Beefoods Lai Châu đã liên kết với huyện Tam Đường. triển khai mô hình trồng chanh dây với diện tích hơn 17 ha, trồng tại 6 xã, thị trấn của huyện Tam Đường với sản lượng khoảng 57,1 tấn và giá thu mua từ 4.000-23.000 đồng / kg. Công ty cung cấp toàn bộ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, bảo quản và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, cây chanh leo trên địa bàn huyện ngày càng được mở rộng với diện tích gần 37ha.

Chú thích ảnh
Đến nay, trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã phát triển diện tích cây chanh leo lên đến 37 ha và cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm qua, huyện Tam Đường đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trở thành động lực thúc đẩy người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp. . Cụ thể là các chính sách phát triển nông nghiệp tập trung, người dân được hỗ trợ trồng cây mắc ca, chè, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi; chính sách phát triển rừng bền vững; trồng cây thuốc…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường cho biết, để đảm bảo chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, huyện Tam Đường đã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng đúng mục đích, các nguồn hỗ trợ của các chương trình, dự án, đặc biệt là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện và các xã tổ chức họp dân, thông báo công khai các chính sách hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, lựa chọn hộ đủ điều kiện đầu tư ứng dụng KHKT vào sản phẩm nông nghiệp. xuất khẩu. Việc hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp không chỉ giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ dân mà còn thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Đường có bước phát triển vượt bậc. Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt hơn 9.110 ha, sản lượng lương thực có hạt 41.100 tấn, trồng chè gần 111 ha; tốc độ tăng đàn gia súc đạt 6% / năm. Từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, người dân huyện Tam Đường đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, tập trung phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của huyện.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển rõ nét. Giai đoạn 2004-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân trên 22%; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2004; hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như trên 8.500 ha chè, trên 13.000 ha cao su, hơn 5.000 ha mắc ca, 4.000 ha chuối … Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh cùng với hơn 100 sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 xảy ra, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực của tỉnh Lai Châu, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội đạt được một số kết quả quan trọng. Đáng chú ý, tốc độ tăng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 5,6%, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 44,4 triệu đồng (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2020). Sản xuất nông nghiệp đảm bảo được mùa, có hạt vượt 0,9% kế hoạch.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021, với vốn đầu tư dự kiến ​​khoảng 25.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực trồng mắc ca khoảng 100.000 ha, trồng mắc ca. cây dược liệu khoảng 600 ha, cây lâm nghiệp khoảng 2.000 ha; trồng dứa, chanh leo và các loại cây ăn quả khác khoảng 10.000 ha; nuôi 5.000 đàn ong, chăn nuôi lợn hữu cơ với quy mô khoảng 10.000 con …

Để tiếp tục tạo động lực phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lai Châu đã ban hành các nghị quyết, quyết định về quy định, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; phát triển rừng bền vững; quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học và công nghệ; quy định các chính sách đặc thù để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy định các chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Việc triển khai các nghị quyết, đề án, quyết định, chủ trương, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh sẽ là tiền đề quan trọng để Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sản phẩm, thương hiệu từ nông nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.