Hồ Chí Minh đặt hàng bồi dưỡng kiến ​​thức cho đội ngũ chuyên gia thị trường KH&CN

Rate this post

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Thúc đẩy tri thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường Khoa học và Công nghệ TP.HCM năm 2022”.

Đối tượng được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ là các trường, học viện; Tổ chức KH&CN; Đơn vị có chức năng chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác sẽ tiến hành hai khóa đào tạo, một trong đó cung cấp kiến ​​thức về chuyển giao công nghệ, định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, tổ chức nghiên cứu … cho cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý thị trường KH&CN tại các sở, ngành, trung tâm; công chức, viên chức, … thuộc các cơ sở ươm tạo, các tổ chức trung gian như sàn giao dịch công nghệ; Cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ huyện; cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các trường đại học, viện nghiên cứu; giảng viên tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

v

Khóa đào tạo thứ hai sẽ cung cấp kiến ​​thức về khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, định giá, định giá tài sản trí tuệ… cho các tổ chức trung gian KH&CN; dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp KH&CN; các nhà nghiên cứu, các cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp muốn tìm hiểu về cách thức xây dựng dự án khởi nghiệp và kiến ​​thức về sở hữu trí tuệ.

Sau khi hoàn thành 2 khóa đào tạo, học viên sẽ có kiến ​​thức chung về ngành thẩm định giá và công nghệ thẩm định giá; am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động thẩm định giá và công nghệ thẩm định giá; nắm bắt quy trình, nguyên tắc, cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ. Ngoài ra, học viên còn nắm được các kỹ thuật và mô hình thẩm định công nghệ, định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam.


Leave a Reply

Your email address will not be published.