Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng đường vành đai 3

Rate this post

Sở GTVT TP.HCM cho biết, Vành đai 3 TP.HCM là công trình quan trọng quốc gia, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, yêu cầu triển khai và hoàn thành trong thời gian rất ngắn.

Vành đai 3 – dự án quan trọng quốc gia

Vì vậy, theo Sở này, phải có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dự án tương ứng để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ khẩn trương thi công đường vành đai 3 ảnh 1

Bản đồ toàn tuyến vành đai 3 TP. Đồ họa: HỒ TRANG.

Trong quá trình thực hiện dự án này, các vấn đề sẽ phát sinh cần được xác định, giải quyết và giải quyết kịp thời để có thể đáp ứng được tiến độ dự án. Đồng thời, phải huy động cả hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Sở GTVT TP.HCM đã chủ động phối hợp với Sở GTVT các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các sở, ban, ngành của thành phố và Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (Sở GTVT) nghiên cứu. đề xuất các phương pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự án.

Thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc triển khai dự án đường vành đai 3, giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về dự án đường vành đai. 3.

Do nghị quyết thực hiện dự án liên quan đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các bộ, ngành liên quan nên cần được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xin ý kiến ​​trước khi trình Chính phủ.

Bên cạnh đó là Kế hoạch và Quy chế phối hợp thực hiện dự án do Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải các tỉnh xây dựng. Trong đó có các nhiệm vụ thực hiện ngay sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án, với nội dung và tiến độ công việc cụ thể.

Đề xuất nhiều mô hình chỉ đạo 3. dự án vành đai

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, Sở đã đề xuất mô hình chỉ đạo đối với dự án vành đai 3. Trong đó, có Tổ công tác dự án Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng của Tổ công tác của Chính phủ là chỉ đạo, điều phối các đơn vị liên quan của các địa phương trong quá trình triển khai, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ của toàn bộ dự án.

HCM giao nhiệm vụ khẩn trương thi công đường vành đai 3 ảnh 2

Sơ đồ tổ chức và phương hướng của dự án vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Tel.

Đồng thời, đơn vị này chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan giữa địa phương và các bộ ngành Trung ương trong quá trình triển khai cho đến khi dự án hoàn thành.

Tổ Công tác của Chính phủ họp (khi cần thiết) theo yêu cầu công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với các Bộ, ngành Trung ương theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Đề án TP.HCM (với vai trò đầu mối) hoặc tại chỉ đạo của Trưởng đoàn.

Thành lập Ban chỉ đạo dự án của thành phố về các dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3. Ban này sẽ chỉ đạo giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các dự án thành phần của thành phố.

Đồng thời, Ban là đầu mối, trao đổi, phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ để giải quyết các vấn đề chung cho toàn dự án, các vấn đề liên tỉnh như kỹ thuật, vật tư, chính trị. sổ bồi thường, ..

Thành viên BCĐ – Trưởng ban là Thường trực Thành ủy; các thành viên gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Thành ủy. Thành ủy Thủ Đức, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

TP.HCM cũng đã thành lập Ban chỉ đạo dự án của thành phố về dự án vành đai 3 với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Ban sẽ điều hành giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có liên quan và Ban Quản lý dự án thành phần thành phố.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Sở GTVT TP.HCM cũng kiến ​​nghị một số nội dung. Trong đó có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án; Cơ chế giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính đối với các hồ sơ liên quan đến dự án; Bố trí cán bộ có năng lực, tận tâm theo dõi suốt quá trình thực hiện để giải quyết hồ sơ ..

Đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn dự án, gồm các chuyên gia có kinh nghiệm quản lý, điều hành, am hiểu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, vật liệu xây dựng, công nghệ, tổ chức thi công, đấu giá. Nhà thầu,…

Hội đồng tư vấn sẽ tư vấn cho Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo dự án các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, xác định những vấn đề có thể phát sinh để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, điều hành đảm bảo tiến độ, chất lượng toàn dự án.

Sở Giao thông vận tải cũng đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành dự án. Từ đó, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và khách quan, phần mềm quản lý thông tin xây dựng (phần mềm BIM) và phần mềm ứng dụng quản lý hồ sơ dự án (theo dõi quá trình tiếp tục) sẽ được áp dụng. tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính, nhắc nhở công việc, cảnh báo hồ sơ chậm trễ,….

Từ đó giúp BCĐ, BCĐ theo dõi, nắm bắt tiến độ, khối lượng thực hiện, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đáp ứng tiến độ dự án.

Đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Trước những kiến ​​nghị trên, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất mô hình chỉ đạo thực hiện dự án theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện.

UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết cho Hội nghị triển khai Vành đai 3. Lưu ý hội nghị. sẽ diễn ra trước giờ họp. Kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm 2022.

HCM giao nhiệm vụ khẩn trương thi công đường vành đai 3 ảnh 3

Các sở, ngành phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo tiến độ dự án vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Tel.

Các đơn vị trên tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM trước ngày 1/7.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về chỉ đạo thực hiện dự án; tham mưu, đề xuất Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 5-7.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự, bổ sung một số nhiệm vụ của Tổ công tác Dự án; hoàn thành trước ngày 10-7.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. của Thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo, Tổ. trợ lý dự án; hoàn thành trước ngày 1 tháng 7.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục liên quan đến bố trí vốn cho dự án; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phục vụ dự án; hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường GPMB (điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án, …)

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện rà soát các đồ án quy hoạch liên quan đến dự án để thực hiện điều chỉnh (nếu có); tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các thủ tục điều chỉnh, quản lý quy hoạch liên quan đến dự án, đảm bảo đúng quy định hiện hành và tiến độ thực hiện.

Giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đồng thời, rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan trong khu vực đề xuất điều chỉnh (nếu có); kiện toàn Ban bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án thành phần theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Đối với Sở Giao thông vận tải, yêu cầu UBND TP.HCM chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phần trên địa bàn TP. Ngoài ra, nó còn liệt kê các công việc liên quan để thực hiện toàn bộ dự án như vấn đề mặt bằng, nguyên vật liệu, điều chỉnh quy hoạch, …

Đồng thời, rà soát, đánh giá năng lực để đề xuất phương án kiện toàn nhân sự, bộ máy hiện có đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 30/6.

Quy hoạch đường vành đai 3 TP.HCM sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quy hoạch đường vành đai 3 TP.HCM sẽ được điều chỉnh như thế nào?

(PLO) – UBND TP.HCM giao các sở, ngành hoàn thành các công việc quan trọng liên quan đến dự án vành đai 3, chỉ trong 7-10 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.