Hỗ trợ cho các ứng dụng máy móc và thiết bị

Rate this post

Sở Công Thương Đồng Nai: Đã triển khai nhiều hoạt động, bám sát kế hoạch khuyến công Sở Công Thương Đồng Nai đã hoàn thành 34,25% kế hoạch xúc tiến thương mại

Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để khôi phục sản xuất sau đại dịch.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa tổ chức nghiệm thu dự án “Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất điện tử ”, thực hiện tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Công nghệ Mặt Trời (xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa).

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ hồ sơ máy móc thiết bị

Để triển khai dự án, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử công nghệ cao. Đề án hoàn thành đã nâng cao hiệu quả sản xuất rất nhiều, việc hoàn thiện sản phẩm trở nên nhanh hơn, không có thời gian dừng máy tại nhà máy. Từ đó, giúp doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch, tiến độ các đơn hàng kịp thời, hiệu quả, tăng năng suất, tiết giảm nhân công, đưa tổng doanh thu đạt khoảng 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 triệu đồng / năm.

Tương tự, trung tâm cũng tiến hành nghiệm thu công trình “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong bảo quản nông sản”, thực hiện tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco (xã Song Khê, TP. Hồ Chí Minh). Được sự hỗ trợ vốn khuyến công, doanh nghiệp đã đầu tư kho lạnh bảo quản nông sản như vải thiều, nhãn, ngô, bí đỏ, khoai tây, cà chua …

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư mới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng bảo quản nguyên liệu đầu vào và thành phẩm; chủ động thu mua nguyên liệu khi đang vào mùa thu hoạch để đảm bảo thời gian sản xuất lâu hơn, đáp ứng đơn hàng của đối tác.

Dự kiến, sau khi thiết bị mới đi vào sản xuất ổn định sẽ giúp công ty tăng doanh thu 20% / năm và lãi 300 triệu đồng / năm, đạt doanh thu khoảng 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1, 5 tỷ đồng / năm. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 50 lao động, lương từ 6 – 8 triệu đồng / người / tháng.

Hai dự án trên nằm trong kế hoạch thực hiện 10 dự án với các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật khuyến công. Bắc Giang vào năm 2022. Các dự án này được đánh giá thiết thực khi hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư, khôi phục sản xuất sau đại dịch. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng các cơ hội thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Được biết, trong kế hoạch khuyến công năm 2022, ngoài nội dung hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị chiếm phần lớn kinh phí, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang còn dành kinh phí để thực hiện. 2 dự án. dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 1 dự án tư vấn cơ sở công nghiệp nông thôn; 2 đề án cung cấp thông tin, tuyên truyền và 2 đề án nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị thụ hưởng triển khai các đề án, đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Năm 2022, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt phương án sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang 3,5 tỷ đồng để thực hiện 17 đề án khuyến công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.