Học viện Logistics đột phá nâng cao chất lượng đào tạo

Rate this post

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị khẳng định, 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu cần đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 và các mệnh lệnh, chỉ thị của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. . , hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về công tác huấn luyện; đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính trong tình hình mới.

Theo đó, công tác đào tạo được nhà trường đặc biệt quan tâm, tổ chức nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông giữa các trình độ đào tạo; gắn lý thuyết với thực hành; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng vận dụng kiến ​​thức tổng hợp cho người học; bám sát sự phát triển của lý luận nghệ thuật quân sự và thực tiễn bảo đảm tài chính hậu cần của quân đội. Từ năm 2013 đến nay, học viện đã hoàn thiện, bổ sung 35 bộ chương trình và xây dựng mới 5 bộ chương trình.

Công tác quản lý, điều hành đào tạo đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, đúng quy chế, quy định; đổi mới hình thức, phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện chủ trương “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” của Học viện. Duy trì nghiêm túc các hoạt động kiểm tra, huấn luyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu, các bước của quy trình đào tạo; tập trung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện hiện đại, đồng bộ, phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo, nhất là thao trường, bãi tập, trường bắn, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm. nghiên cứu chuyên ngành…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đức Thiện chỉ đạo, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định. các quyết định, chỉ đạo của cấp trên, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành đào tạo; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng: “Tập trung, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, chính xác”.

Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện đồng bộ, xuyên suốt, kế thừa, tích hợp, sát thực tiễn, tăng thời gian huấn luyện, thực hành của học viên, gắn với thực hiện phương châm. : “Chất lượng huấn luyện của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; quan tâm quy hoạch, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên các cấp có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Học viện trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy học viện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 765 trong học viện.

Tin, ảnh: BÙI ĐÌNH – ĐỨC THÀNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.