Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030

Rate this post

Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 21/6, tại TP. Tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2021-2030.Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030

Hội nghị gồm 6 nội dung chính: Công bố Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287 / QĐ-TTg ngày 28/02/2022.

Định hướng thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ / TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thống nhất triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công bố cam kết tài trợ của nhóm 6 ngân hàng phát triển để thống nhất danh mục các dự án phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của chính quyền địa phương. các nhà tài trợ nước ngoài với số vốn cam kết khoảng 2,2 tỷ USD.

Xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa. có ý nghĩa quan trọng trong phát triển vùng, liên kết vùng để đảm bảo thực hiện quy hoạch có hiệu lực, hiệu quả.

Quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa, con người vùng miền thông qua triển lãm ảnh nghệ thuật “Đồng bằng sông Cửu Long – Khát vọng phát triển”.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của liên kết vùng và liên kết vùng; liên kết vùng phải trở thành tư duy hàng đầu, định hướng cho sự phát triển của cả vùng và từng địa phương trong vùng. Qua đó, giúp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 13-NQ / TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch vùng ĐBSCL đã được phê duyệt; tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, hợp tác, đồng hành của bạn bè, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2050 đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. ; Là nơi đáng sống của con người, là điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhà đầu tư.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong sáu vùng kinh tế – xã hội của cả nước, gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích khoảng 40,6 nghìn km vuông, chiếm 13% diện tích tự nhiên cả nước.

Đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển; là một trong những đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới; là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy sản, hoa quả lớn nhất cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông rạch chằng chịt và nhiều vườn, rừng rộng lớn, có 4 khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được công nhận là Khu Ramsar của thế giới. Đồng thời, vùng còn có nhiều tiềm năng về dầu khí và năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều …

Đặc biệt, đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng hào hùng, rất vẻ vang; Là nơi sinh sống, đoàn kết gắn bó lâu đời của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm, với những nét văn hóa đặc sắc và nền văn minh sông nước độc đáo.

Đồng bằng sông Cửu Long thực sự là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cần được phát huy cao hơn, với nhiều tiềm năng và lợi thế. lớn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển của vùng và cả nước trong thời kỳ mới.

Theo Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287 / QĐ-TTg ngày 28/02/2022, mục tiêu nêu rõ là phát triển vùng ĐBSCL bằng Năm 2020, đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động, hiệu quả cao của cả nước, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống trung tâm đầu mối nông nghiệp, hành lang kinh tế, đô thị động lực, đa dạng ngành nghề với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. , thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển; kinh tế du lịch; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế; coi trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo môi trường sống bền vững, chất lượng cuộc sống tốt cho người dân gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc; đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh.

Về phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao; duy trì tỷ trọng giá trị gia tăng ở mức cao, khoảng 20 – 25% vào năm 2030; tận dụng có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển dần từ cơ cấu ngành thâm dụng lao động sang sử dụng nhiều vốn, từ công nghệ thấp sang trung bình và công nghệ cao theo hướng thông minh. Đến năm 2030, giảm tỷ trọng công nghiệp sử dụng nhiều lao động, công nghiệp chế biến thô, công nghệ thấp xuống dưới 50%; tỷ trọng các ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn, công nghiệp công nghệ trung bình và công nghệ cao như hóa chất, dệt may, máy móc thiết bị, đồ điện, phương tiện vận tải chiếm trên 40% giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế tạo.

Nền kinh tế tăng trưởng bình quân khoảng 6,5% / năm. Quy mô nền kinh tế (GRDP) năm 2030 gấp 2-2,5 lần năm 2021. Cơ cấu kinh tế, đến năm 2030, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản trong GRDP khoảng 20%; công nghiệp – xây dựng khoảng 32%; dịch vụ khoảng 46%; thuế và trợ cấp khoảng 2%.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển hệ thống vận tải đa phương thức kết nối liên vùng và quốc tế, tập trung phát huy thế mạnh của vùng về giao thông đường thủy nội địa. Đến năm 2030, đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 830 km đường cao tốc; khoảng 4.000 km đường quốc lộ; 04 sân bay; 13 cảng biển, 11 cụm cảng hành khách và 13 cụm cảng hàng hóa đường thủy nội địa.

Phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng, chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo chủ động cân đối năng lượng cho nhu cầu phát triển của vùng …

Leave a Reply

Your email address will not be published.