Kết nối trường học và doanh nghiệp

Rate this post

Để đáp ứng yêu cầu đó, năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2690 / QĐ-BCT ngày 29/11/2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng các trường thuộc Bộ Công Thương thông qua liên kết doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ”.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Kết nối nhà trường và doanh nghiệp

Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng là cấp thiết

Đề án nhằm hình thành chương trình liên kết đào tạo cho người học nghề từ nhà trường đến doanh nghiệp (DN), qua đó, học viên được đào tạo theo mô hình kết hợp giữa học và làm; đồng thời tạo môi trường bình đẳng, hợp tác và chia sẻ nguồn lực; mang lại lợi ích cho tất cả các bên, thu hút khu vực tư nhân, doanh nghiệp và các nguồn lực bên ngoài đầu tư dưới nhiều hình thức cho giáo dục.

Để triển khai dự án, Bộ Công Thương đã và đang triển khai một số chương trình, trong đó có mô hình đào tạo KOSEN được chuyển giao từ Nhật Bản và triển khai thí điểm tại 3 trường cao đẳng trực thuộc bộ. Đến nay, theo đánh giá, mô hình này tích hợp hiệu quả nhiều giải pháp, quy tụ đội ngũ kỹ sư giỏi, lành nghề, kỷ luật lao động, tinh thần sáng tạo và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Nghiệp chướng; Để đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn tới, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi từ Covid-19, cần tập trung phát triển các ngành có hàm lượng công nghệ và năng suất lao động cao. “Thời gian qua, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã hỗ trợ và sát cánh cùng nhà trường từ khâu tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, xây dựng chương trình, đào tạo giảng viên, thực tập, thực tập, giảng dạy tiếng Nhật. và sắp tuyển dụng”- đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết.

Ghi nhận cũng cho thấy, các trường thuộc Bộ Công Thương đang từng bước nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là thông qua các chương trình hợp tác với doanh nghiệp. Theo đó, hơn 80% trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đã có báo cáo về hoạt động hợp tác kinh doanh trong 3 năm gần đây với tổng số doanh nghiệp kết nối được gần 5.000 đơn vị trên cả nước. Tuy nhiên, việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp chưa mặn mà lắm với việc liên kết với nhà trường do chưa nhận thấy được lợi ích lâu dài của việc tham gia đào tạo sinh viên. Vì vậy, trong định hướng đào tạo của các trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã đưa ra định hướng cụ thể, đó là các đơn vị cần liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao. đáp ứng nhu cầu lao động cho các ngành kỹ thuật, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ngoài việc hỗ trợ nhà trường triển khai chương trình liên kết đào tạo, Bộ Công Thương đã và đang xúc tiến, hỗ trợ, khuyến khích các trường triển khai mô hình quản lý theo hướng tự chủ, hiện đại, tinh gọn. ngắn gọn, chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ hợp tác quốc tế tại các trường đại học; đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, như: Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác hiện có; mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về giáo dục và đào tạo cũng như xây dựng và hoàn thiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đối với các ngành có thế mạnh của các trường đại học; tăng số lượng đào tạo ở nước ngoài đối với một số ngành đặc thù, kỹ thuật – công nghệ cao của ngành Công Thương.

Để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường, việc kết nối doanh nghiệp phải theo chiều rộng và chiều sâu trong mọi hoạt động. Theo đó, các trường cần xây dựng và đề xuất thí điểm mô hình đào tạo nâng cao, đào tạo gắn với thực tiễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.