Kết quả huấn luyện, diễn tập, bắn súng đạt đơn vị đạt loại khá trở lên.

Rate this post

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của sư đoàn. Hội nghị nhất trí đánh giá là lực lượng chủ lực, đủ của Quân khu, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh. các cơ quan quân khu cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Sư đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm của năm 2021; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Đáng chú ý, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác TSCĐ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ TSCĐ của Sư đoàn được nâng lên; thường xuyên khảo sát địa hình, rà soát, bổ sung các văn kiện tác chiến và luyện tập các phương án, kế hoạch nghiêm túc, sát thực; tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, đủ nội dung, chương trình, kết quả huấn luyện, diễn tập, bắn súng đơn vị đều đạt khá, giỏi … Qua huấn luyện, diễn tập, cấp tổ chức chỉ huy tham mưu các cấp và cơ động. và tài sản cố định của đơn vị luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ; đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn khối, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. …

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục bám sát thực tiễn, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ; coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của sư đoàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện, diễn tập; tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chiến đấu các cấp bảo đảm sát thực tế; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị …

Tin, ảnh: PHAN ĐÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.