Khoa học và công nghệ chi tiết

Rate this post

Thực hiện chiến lược phát triển hiện đại hóa ngành Kho bạc với mục tiêu “3 không”: Không khách giao dịch, không chứng từ, không dùng tiền mặt, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. CCHC), đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thông tin; triển khai, ứng dụng các chương trình thanh toán hiện đại trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tuân thủ chế độ, quy trình, thời gian thanh toán; sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kho bạc số.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Thành.

Tiến bộ trong cải cách hành chính
KBNN tỉnh thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa, một giao dịch viên” trong kiểm soát chi NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch. Việc triển khai quy trình liên thông, kết nối 3 hệ thống gồm: dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và thanh toán song phương điện tử góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía người dùng của ngân hàng. sách. Ưu điểm nổi bật của việc kết nối 3 hệ thống là sau khi giao dịch viên tiếp nhận và hoàn thiện thông tin chi thường xuyên, kế toán trưởng và lãnh đạo KBNN tỉnh ký duyệt trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các văn bản được tự động liên thông lên Giao diện TABMIS, thanh toán song phương điện tử và chuyển khoản đến ngân hàng mà không cần xử lý thủ công như trước đây, tiết kiệm thời gian, công sức và tạo sự thuận tiện cho các bên liên quan, tránh sai sót dữ liệu so với nhập liệu thủ công. Đồng thời, cập nhật, cung cấp kịp thời, chính xác số liệu thu, chi NSNN qua KBNN cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách …
Trong công tác thu NSNN, đơn vị đã phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thu ký kết thỏa thuận ủy nhiệm thu đối với các chi nhánh thuộc 9 hệ thống ngân hàng thương mại (Vietcombank, BIDV, Agribank, Viettinbank, MB, Seabank…). Với các điểm giao dịch được phân bổ đều trên toàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại sẽ chiếm hơn 98%. Tiếp tục đổi mới công tác thu, đầu tháng 4/2021 đã thực hiện thành công việc truyền, nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử. Cùng với công tác thu ngân sách, thực hiện chương trình công vụ (DVCTT) kiểm soát chi tới 100% đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng) đảm bảo đúng tiến độ quy định tại Nghị định số 11 / 2020 / NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước. Theo đó, thay vì phải đến trực tiếp cán bộ KBNN như trước đây, văn bản sẽ được gửi từ đơn vị qua DVC đến Kho bạc, tại đây, đơn vị có thể theo dõi việc xử lý văn bản của Kho bạc trên hệ thống. hệ thống. Tính đến tháng 6, tổng số voucher chi tiêu qua DVC đạt hơn 99%. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000-3.000 giao dịch, trong đó thu chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN đã giảm đáng kể. 100% đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động, nhằm tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch, hồ sơ, tài liệu trên hệ thống DVC trực tuyến. trực tuyến, nhằm ngăn ngừa rủi ro và công khai, minh bạch.
Tinh gọn bộ máy quản lý Nhà nước
Cùng với việc “chung tay” với toàn ngành Tài chính trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thời gian qua, KBNN tỉnh đã tạo được dấu ấn trong công tác này. Theo ông Lê Gia Hữu, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh: Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ / TW, các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, chủ trương của ngành, của Bắc Kho bạc Nhà nước Ninh đã chủ động báo cáo Lãnh đạo VKSNDTC. tỉnh về việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy theo mô hình mới; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật, công tác cán bộ, công tác bàn giao; thông báo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo không ảnh hưởng đến thu, chi ngân sách nhà nước và giao dịch của các đơn vị sử dụng ngân sách; gắn việc sắp xếp tinh gọn các trung tâm quản lý tổ chức bộ máy với công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động … Từ năm 2018 đến nay, hệ thống KBNN Bắc Ninh được kiện toàn, sắp xếp. cắt giảm từ 9 phòng xuống còn 5 phòng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, sáp nhập Kho bạc Nhà nước thành phố Bắc Ninh vào Kho bạc Nhà nước tỉnh và bỏ 24 tổ cấp tổ tại Kho bạc Nhà nước huyện; bố trí, sắp xếp 3 công chức lãnh đạo cấp phòng giữ chức vụ thấp hơn hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo để bố trí công tác khác. Quyết tâm trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền và sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện nên sau khi sắp xếp, các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị KBNN tỉnh được thực hiện thuận lợi, đảm bảo an toàn tiền, tài chính. tài sản của Nhà nước.
Năm 2022 là năm đầu tiên KBNN triển khai “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin theo hướng kho bạc số” theo Quyết định số 2739 ngày 4-6-2021 của KBNN. Phương án kiến ​​trúc tổng thể có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, điều hành hiện đại, phục vụ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp. , góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và là nền tảng để hệ thống KBNN nhanh chóng tiến tới kho bạc số vào năm 2030. KBNN tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 không còn thanh toán bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước.
Với các giải pháp đồng bộ, KBNN tỉnh đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng tới hình thành kho bạc số, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.