Kiểm soát dân số, đáp ứng cơ sở hạ tầng tại các condotel

Rate this post


BNEWSViệc tính toán, dự báo dân số tại một số quy hoạch chi tiết dự án chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ trong quy hoạch phân khu hoặc xác định dân số theo diện tích sàn, số lượng căn hộ thiếu tiện ích.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình lưu trú (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng trong đô thị. khu đô thị, khu du lịch.

Qua quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Bộ Xây dựng cho rằng vẫn còn một số tồn tại cần các địa phương lưu ý. Cụ thể, việc tính toán, dự báo dân số trong một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ trong quy hoạch cấp trên (quy hoạch phân khu) hoặc xác định dân số theo khu vực. mặt bằng, số lượng căn hộ còn thiếu tiện ích.
Đồng thời, nhiều nơi chưa tính toán đầy đủ việc chuyển đổi dân cư lấy chức năng lưu trú theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài dự án, dẫn đến khó kiểm soát, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. cơ sở hạ tầng xã hội.
Bộ Xây dựng cho biết, về việc xác định chỉ tiêu dân số của Dự án, từ ngày 4/1/2018, Bộ này đã có Văn bản số 03 / BXD-HĐXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2021 / TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – QCVN 04: 2021 / BXD; trong đó quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của dân cư. quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để ứng dụng, quản lý trên địa bàn.
Đối với công tác quản lý loại hình lưu trú, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 276 / BXD-QLN ngày 20/01/2020 về việc quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch; Văn bản số 4308 / BXD-HĐXD ngày 03/09/2020 về việc quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án căn hộ để ở, kết hợp văn phòng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thương mại.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng soạn thảo để Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan; trong đó có các yêu cầu thiết kế chung đối với các loại công trình này (Tiêu chuẩn quốc gia về: Biệt thự nghỉ dưỡng – TCVN 12870: 2020; Văn phòng kết hợp lưu trú – TCVN 12871: 2020; Nhà ở thương mại – TCVN 12872: 2020; Lưu trú – TCVN 12873: 2020 ).
Vì vậy, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo Chỉ thị số 05 / CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng và đô thị. quản lý phát triển theo quy hoạch được duyệt. Thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định về phương pháp xác định dân số. đánh số tại các khu chung cư, chung cư hỗn hợp cũng như chung cư lưu trú, kết hợp văn phòng, biệt thự du lịch, nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo đúng quy định …
Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ, việc xác định quy mô dân số trong đề án cần lưu ý nghiên cứu trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia năm 2019 (bình quân mỗi hộ có 3-6 người, giảm 0,2 so với năm 2009) và của địa phương; các quy định và tiêu chuẩn thiết kế liên quan; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …
Tất cả các yếu tố này nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên, phù hợp với loại dự án, điều kiện thực tế, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trên địa bàn. bàn./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.