Kiến nghị loại bỏ 5 gói thầu không có trong kế hoạch đấu thầu

Rate this post

Chủ đầu tư tự ý triển khai các gói thầu không nằm trong kế hoạch

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sáng tác phía Nam tại thành phố Cần Thơ (dự án) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2145 ngày 21/6/2010; Chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3674 ngày 24/10/2013.

Giai đoạn từ 2014-2017, dự án do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật làm chủ đầu tư; từ năm 2017-2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình miền Trung và Tây Nguyên làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, chủ đầu tư đã thực hiện cơ bản các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến lập, phê duyệt dự án, thiết kế và thi công. , phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh, quyết toán …

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA lập đã thực hiện sai hình thức hợp đồng so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Đặc biệt, chủ đầu tư giai đoạn 2014-2017 là Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã phê duyệt sai hình thức hợp đồng trong HSMT gói thầu số 12 (xây dựng nhà hành chính, biệt thự và công trình công cộng). tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy, đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế đi nổi).

Chủ đầu tư cũng không tổ chức rà soát khối lượng, trình thẩm định và trình duyệt điều chỉnh khi có đề xuất chào mua khống với giá trị lớn của nhà thầu trúng thầu (Văn bản số 319 / VA-BC). ngày 20/11/2016 của nhà thầu về việc bổ sung khối lượng vượt dự báo mời thầu), là lý do Sở Xây dựng không tổ chức thẩm định khối lượng chênh lệch và phải điều chỉnh hợp đồng.

Điều đáng nói, chủ đầu tư tổ chức thực hiện 5 gói thầu (gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp, đường giao thông). đường dây trung thế đi nổi; gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22 / 0,4kV-1x320kVA; Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình và dự toán đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22 / 0,4kV-1x320kVA; gói thầu thẩm định giá chi phí phòng, chống mối; Gói thầu thẩm định giá thiết bị, xây lắp và cung cấp gói thầu lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế đi nổi) không có trong Quyết định số 1880 / QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2015 về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu kế hoạch trong giai đoạn thiết kế và Quyết định số 3670 / QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vi phạm Điểm b Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP Kiến trúc đô thị Việt Nam thực hiện và hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị và Văn hóa không hoàn thành nhiệm vụ thiết kế đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22 / 0,4kV-1x320kVA của dự án, trong khi giá trị khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của cả hai gói thầu. thực hiện với giá trị hợp đồng là 91,2 triệu đồng.

Mặt khác, theo đoàn kiểm tra, giá trị khối lượng quyết toán là 67,3 triệu đồng so với bản vẽ hoàn công gói thầu số 12 là 67,3 triệu đồng, trong đó khối lượng thông gió trong nhà hành chính giảm. , Nhà biệt thự là 44 triệu đồng và chưa bao gồm khối lượng cáp ngầm 0,4kV-Cu / XLPE / DSTA / PVC, cấp điện Nhà biệt thự là 23,3 triệu đồng.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ, công trình Nhà sáng tác phía Nam tại Cần Thơ còn một số tồn tại cần khắc phục ngay để đảm bảo yêu cầu sử dụng như: Mái nhà biệt thự dành cho người tàn tật, bậc tam cấp bị nghiêng. và bị lún; Tổng đài nội bộ trung kế chưa được lắp đặt; Phòng 108 xuất hiện mối ở cửa gỗ. Nhà hành chính ba gian nứt toác, nứt ngói; xuất hiện mối ở cửa gỗ tầng 1 và trong tường nhà vệ sinh; Hạng mục ngoại thất: một số điểm trên mặt đường lát gạch Terrazzo bị mất cát nền, ranh giới lô đất đang bị nhấn chìm dưới nước.

Thanh tra Bộ kiến ​​nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu lãnh đạo Bộ xin ý kiến ​​UBND thành phố Cần Thơ về việc sớm triển khai dự án đường vào Khu vực phía Nam Nhà sáng tác.

Xem xét, đưa ra khỏi quyết toán 5 gói thầu không có trong kế hoạch đấu thầu (do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật làm chủ đầu tư tổ chức ký hợp đồng) do vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22 của Luật đấu thầu. Nhà thầu.

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quyết định không chỉ định thầu tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu và thời hạn áp dụng đối với 2 nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ đô do không thực hiện đúng kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sau khi chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến ​​nghị của Thanh tra Bộ.

Đối với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn 2014-2017 khi có vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý. Giám đốc Dự án Nhà thầu khu vực phía Nam tại Cần Thơ về việc: không thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tự ý điều chỉnh hình thức hợp đồng khi lựa chọn nhà thầu; không xem xét khối lượng dự thầu không đủ mà nhà thầu đề xuất tại gói thầu số 12; chỉ định thầu và ký hợp đồng thực hiện 5 gói thầu không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được bộ trưởng phê duyệt. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực miền Trung và Tây Nguyên, rà soát lại nội dung, khối lượng công việc mà tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra không thực hiện trong hợp đồng (phần trạm biến áp 3 pha và phần trạm biến áp) . đường dây trung áp), thực hiện thủ tục giảm giá trị quyết toán tương ứng với phần không thực hiện.

Loại khỏi quyết toán gói thầu số 12 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng – Thương mại – Xuất nhập khẩu Việt Anh thực hiện với giá trị 67,3 triệu đồng.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Tổ chức sửa chữa các công trình hiện có của Nhà sáng tác khu vực phía Nam đảm bảo yêu cầu sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.