Kinh tế chu chuyển là xu hướng tất yếu, mang lại nhiều lợi ích

Rate this post

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ước tính đến năm 2030, nếu tiếp tục phát triển với mô hình kinh tế tuyến tính, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt quá khả năng cung cấp của trái đất, lượng chất thải sẽ vượt sức mang của môi trường.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, so với mô hình kinh tế tuyến tính, việc thúc đẩy các hành động theo mô hình kinh tế vòng tròn góp phần hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng “không”, mang lại nhiều lợi ích. cho các quốc gia và doanh nghiệp. Kinh tế thông tư góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp về khủng hoảng thừa và khan hiếm nguồn lực; tạo động lực đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, gia tăng chuỗi cung ứng …

Ở Việt Nam, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tròn, thân thiện với môi trường đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng khẳng định chủ trương “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế hình tròn, thân thiện với môi trường”, “xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế chu chuyển”.

Nền kinh tế vòng tròn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm việc khai thác nguyên liệu thô, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, giảm phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động. tác động xấu đến môi trường.

Đặc biệt, ngày 7/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển nền kinh tế chu chuyển tại Việt Nam” trong đó nêu rõ quan điểm, mục tiêu cũng như nhiệm vụ của nền kinh tế chu chuyển. giải pháp cụ thể.

Theo quy định tại Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường, kinh tế vòng tròn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện lồng ghép kinh tế vòng tròn ngay từ khâu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển; quản lý, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện các biện pháp giảm thiểu khai thác tài nguyên, giảm thiểu chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất thải ngay từ đầu. từ xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến sản xuất và phân phối. Chính phủ quy định tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích thực hiện kinh tế chu chuyển phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài ra, Nghị định 08 ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã nêu rõ tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế vòng … Nghị định yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tròn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phân kỳ sát thực. hiện tại với từng ngành, lĩnh vực; xác định các loại dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, sản phẩm phải thiết kế đạt tiêu chí kinh tế chu chuyển …

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến ​​vào quá trình xây dựng kế hoạch hành động quốc gia để triển khai thực hiện. kinh tế vòng tròn.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG TƯ

Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ mô hình tuyến tính sang kinh tế vòng quay bước đầu gặp khó khăn do thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích, nguồn lực và công nghệ tái chế, tái sử dụng còn hạn chế. Một số công cụ chính sách chưa đồng bộ, thống nhất, thiếu hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật … Đặc biệt là hành vi của nhiều người sản xuất và tiêu dùng chưa thân thiện với môi trường …

Theo TS Lại Văn Mạnh, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, đổi mới sáng tạo là chìa khóa quan trọng nhất để thúc đẩy nền kinh tế chu chuyển. Cần có giải pháp để mỗi người dân, doanh nghiệp thay đổi tư duy về kinh tế vòng tròn. Một trong những yêu cầu của nền kinh tế vòng tròn là phải suy nghĩ lại và thiết kế lại các hành động và quy trình kinh doanh.

  Kinh tế tròn là xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích - Ảnh 1

Chia sẻ về điều này, ông Phạm Hoàng Hải, đại diện Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững cho rằng, cần đưa ra khái niệm kinh tế vòng tròn một cách đơn giản và dễ tiếp cận nhất cho mọi người dân và doanh nghiệp. tham gia cùng nhau. Đồng thời, xây dựng hệ thống pháp luật khuyến khích tạo hệ sinh thái cho các mô hình kinh tế vòng tròn do doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện … Cũng theo ông Hải, nếu muốn thực hiện kinh tế tuần hoàn thì cần phải bắt đầu từ ngay từ đầu khi thiết kế sản phẩm, thiết kế sinh thái để có thể quay vòng vật liệu và chu trình.

Từ phía Chính phủ và các nhà tài trợ, cần có cơ chế hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; gắn việc chuyển đổi mô hình kinh tế vòng tròn với việc cắt giảm lượng khí thải carbon. Điều này sẽ tạo động lực cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện mô hình chuyển đổi và phát triển kinh tế chu chuyển. Vì vậy, cần có chính sách khuyến khích mua sắm công, ưu tiên các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế, từ đó hình thành thị trường tiêu thụ.

Nền kinh tế chu chuyển là một cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam. Đầu tư vào hệ thống quản trị, xây dựng thể chế và chính sách để thúc đẩy kinh doanh bền vững và giảm dần các ngành công nghiệp gây ô nhiễm sẽ giúp đảm bảo phục hồi kinh tế xanh trong tương lai.

Chuyên gia này cũng đề cập đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nền kinh tế tuần hoàn. Để phát triển kinh tế vòng tròn, khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phải nghĩ đến kinh tế vòng tròn để hội nhập. Nền kinh tế thông tư là một vấn đề mới, do đó hệ thống quản lý sẽ phải tiếp tục hoàn thiện dần để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Theo đại diện của UNDP tại Việt Nam, kinh tế vòng tròn là cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam. Đầu tư vào hệ thống quản trị, xây dựng thể chế và chính sách để thúc đẩy kinh doanh bền vững, và giảm dần các ngành công nghiệp gây ô nhiễm sẽ giúp đảm bảo phục hồi kinh tế xanh trong tương lai.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chu chuyển, tại hội nghị khởi động mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh việc tạo thể chế, cụ thể hóa các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là quy định về trách nhiệm thu hồi của các nhà sản xuất, phân phối. , phân loại, tái chế hoặc thanh toán chi phí xử lý các sản phẩm bị loại bỏ. Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường; thúc đẩy phát triển thị trường trao đổi phụ phẩm, phế phẩm để phế liệu, phế thải trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp trong vòng khép kín của chu trình sản xuất mới. Đặc biệt, các tiêu chí về mua sắm công xanh và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu tái chế sẽ được ban hành.

Ngoài ra, sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội nhận hỗ trợ tài chính và công nghệ cho nền kinh tế tròn; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về kinh tế tròn, thay đổi hành vi tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ông Mạnh thông tin, thời gian tới sẽ có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến kinh tế vòng tròn sẽ được hoàn thiện, trong đó có việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh từ thị trường trái phiếu và thị trường trái phiếu. Tín dụng. Có danh mục đầu tư hỗ trợ các ngân hàng thương mại, nhà đầu tư, tổ chức phát hành trái phiếu xác định các dự án nâu hoặc xanh, tuyến tính hoặc chu kỳ,… Qua đó mở khóa thị trường vốn xanh tiềm năng.

Theo ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG, để phát triển kinh tế vòng tròn, các quốc gia phải hợp tác với nhau. Ngay cả ở mỗi quốc gia, cần có sự kết hợp của cả cơ sở hạ tầng và vốn con người, cam kết bền vững. Mặt khác, chỉ có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành mới là giải pháp lâu dài để phát triển kinh tế chu chuyển. Nền kinh tế vòng tròn đòi hỏi sự phối hợp giữa các doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và các bên tham gia khác trong chuỗi giá trị.

Công bố mạng lưới kinh tế tròn của Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam và các nước bắt đầu xây dựng chương trình chuyển đổi theo hướng kinh tế hình tròn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã xây dựng và vừa công bố “Mạng lưới kinh tế hình tròn Việt Nam”. Mạng lưới đóng vai trò kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chia sẻ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chu chuyển tại Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, việc công bố hình thành và mở mạng lưới kinh tế vòng ở Việt Nam là cơ sở để tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động và triển khai theo hướng thực hiện. chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế chu chuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published.