Ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV

Rate this post

Ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV

Sáng 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn BKAV tổ chức Hội thảo “Phương pháp luận về chuyển đổi số”; ký thỏa thuận hợp tác triển khai Chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết: Chuyển đổi số là động lực phát triển của thành phố Hải Phòng, là nhiệm vụ trọng tâm trong cả năm. lãnh đạo các cấp ủy Đảng, trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố. Hội thảo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Có sự tham gia của cả hệ thống chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu; Hành động đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố đảm bảo thành công của chuyển đổi số; đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát biểu khai mạc
Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát biểu khai mạc

Với chủ đề “Phương pháp luận chuyển đổi số” nhằm mang đến một cái nhìn rất mới về chuyển đổi số, những vấn đề cơ bản trong phương pháp luận, xuất phát từ Trung tâm dữ liệu. Quan điểm và phương pháp luận trong các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ cũng được các chuyên gia đặt ra nhằm đảm bảo tính bền vững, có thể liên tục thích ứng với nhu cầu phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. kỹ thuật, của công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu về tầm nhìn dữ liệu tập trung DATA Centric đáp ứng hiện thực hóa chuyển đổi số theo định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông: “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và tiếp cận toàn diện của từng cá nhân. và tổ chức về lối sống, cách làm việc, sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số ”của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện và địa phương trên địa bàn. bảng thành phố.Cảnh hội thảo
Cảnh hội thảo

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn BKAV trình bày nội dung và định hướng phương pháp luận thực hiện chuyển đổi số; Giới thiệu nền tảng chuyển đổi kỹ thuật số BKAV DX; Chia sẻ Demo các bước thu thập, hút dữ liệu về Kho dữ liệu đảm bảo tiêu chí dữ liệu: đúng, đủ, sẵn sàng. Đồng thời đưa ra những góc nhìn mới về chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trung tâm – Giải pháp chuyển đổi số bền vững của chính phủ số.

“Dù công nghệ có thể thay đổi liên tục nhưng vấn đề cốt lõi cần quan tâm là dữ liệu”, ông Quang khẳng định.Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV đã ký kết biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp chuyển đổi số.
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Tập đoàn BKAV đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp triển khai Chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phần BKAV đã ký kết biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp triển khai Chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng. . Đồng thời, phát huy nguồn lực và thế mạnh về nhân lực, khoa học công nghệ của BKAV trong việc tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao công nghệ, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số do Tập đoàn công nghệ phát triển. BKAV nghiên cứu, phát triển và giúp Hải Phòng thực hiện các mục tiêu của Chuyển đổi số.

Leave a Reply

Your email address will not be published.