Làm chủ các giải pháp công nghệ số để phát triển chính quyền số và thành phố thông minh

Rate this post

Ngày 15/6/2022, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin”. thông tin phục vụ phát triển chính quyền số và thành phố thông minh ”.

Chương trình nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình và giải pháp số hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số. Xây dựng các sản phẩm, giải pháp, mô hình phát triển thành phố thông minh; các tiện ích đô thị thông minh phục vụ cộng đồng trong khu đô thị; giải pháp số hóa, kết nối, tích hợp, khai thác dữ liệu không gian đô thị và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ phát triển thành phố thông minh. Làm chủ và ứng dụng công nghệ số trong quy hoạch, quản lý, giám sát và vận hành thành phố thông minh.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm, giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho hệ thống cung cấp dịch vụ công. , một hệ thống thông tin quan trọng trong Chính phủ số và Thành phố thông minh. Phát triển hệ thống đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin, hệ thống hỗ trợ giám sát an ninh mạng phục vụ chính phủ số và thành phố thông minh.

Làm chủ các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển chính quyền số và thành phố thông minh - Ảnh 1

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển chính quyền số và thành phố thông minh tại Việt Nam. Tại Việt Nam, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu số giữa các hệ thống thông tin trong Chính phủ số, kết nối với Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN.

Dự kiến, thông qua chương trình này, các giải pháp tích hợp sẽ được tạo ra để phục vụ hoạt động của chính quyền số và thành phố thông minh. Cụ thể: thiết bị mạng trung tâm dữ liệu, mạng truyền dẫn, mạng lõi và tích hợp truy nhập vô tuyến băng rộng, vô tuyến băng hẹp, tiêu thụ năng lượng thấp; thiết bị an ninh hệ thống, bảo mật phần cứng và phần mềm, xác thực điện tử, liên minh danh tính; thiết bị đầu cuối phục vụ truy cập thông tin, cảm biến kết nối Internet băng thông rộng, tích hợp thiết bị IoT, …

Bên cạnh đó là các mô hình, phần mềm, dịch vụ, giải pháp tích hợp phục vụ phát triển chính quyền số, thành phố thông minh; giải pháp số hóa dữ liệu; liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quốc gia, hạ tầng đô thị thông minh; giải pháp lưu trữ thông tin và dữ liệu lớn trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây; giải pháp lưu trữ, bảo mật và minh bạch dữ liệu trên nền tảng công nghệ Blockchain; Các giải pháp và mô hình phân tích dữ liệu lớn cho chính phủ số và thành phố thông minh …

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ít nhất 30% nhiệm vụ có kết quả tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực, thúc đẩy phát triển thị trường. trường học. Có ít nhất 30% số nhiệm vụ có kết quả được chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Khoảng 20% ​​nhiệm vụ có kết quả làm tiền đề cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong giai đoạn tiếp theo. Khoảng 80% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả được ứng dụng vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước hoặc có thể thương mại hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.