Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Rate this post

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022 | 16:00:56

186 lượt xem

Sáng 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&CN) tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội. Liên hiệp.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã chủ động hướng dẫn, phối hợp với các hội, chi hội thực hiện quy trình tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Phân công cán bộ, nhân viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ các tổ chức thành viên, đặc biệt quan tâm đến các chi hội mới thành lập để kịp thời chỉ đạo, phối hợp hoạt động. Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến, phản biện các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025. Phối hợp với các đơn vị, hội thành viên tổ chức 19 lớp tập huấn hướng dẫn theo dõi, phát hiện và phòng ngừa các biến chứng sau Covid-19 cho hơn 9.000 lượt hội viên; tổ chức 7 lớp tập huấn cho 700 hộ dân ở các huyện Vũ Thư và Đông Hưng nhằm nâng cao kiến ​​thức và năng lực tổ chức sản xuất. Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021, tỉnh Thái Bình có 5 công trình đoạt giải.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội nhằm xây dựng Liên hiệp hội trở thành một tập thể đoàn kết, là địa chỉ kết nối tin cậy của đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Tại hội nghị đã bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn khóa V.

Duy Tung

Leave a Reply

Your email address will not be published.