Liên kết đến Đột phá

Rate this post

Chiều 1/7, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ / TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm trong điều kiện của sự phát triển kinh tế ”. cảnh mới “. Buổi tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian qua và thảo luận tìm giải pháp để cùng phát triển trong thời gian tới, phù hợp với bối cảnh, thực trạng và tình hình phát triển mới của các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.các địa phương trong vùng.

“Vùng trũng” trong các vùng kinh tế trọng điểm

Theo Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ / TW, Khu kinh tế trọng điểm miền Trung (gồm tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng) được định hướng phát triển theo Nghị quyết 39-NQ / TW. . phát triển “trở thành vùng kinh tế động lực để thúc đẩy, thu hút các địa phương khác, trước hết là các tỉnh trong vùng cùng phát triển; phát huy tác động của hành lang Đông Tây Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, phát triển tam giác Việt Nam – Lào – Campuchia và Đông Bắc Thái Lan ”.

Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ / TW, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã mang lại một số kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng. Giai đoạn 2001-2019, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn vùng luôn được duy trì ở mức tăng trưởng cao (10,25% / năm). Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới của đất nước, sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung còn khá chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương, hiện đang là “vùng trũng” giữa các vùng kinh tế trọng điểm khác. của đất nước.

Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ / TW – đánh giá tình hình phát triển KKT trọng điểm miền Trung còn nhiều tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế tăng còn chưa ổn định; quy mô kinh tế còn nhỏ, chênh lệch phát triển giữa các địa phương gia tăng, nhất là tỷ trọng kinh tế; quy hoạch phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung còn nhiều bất cập; hạ tầng kinh tế – kỹ thuật chưa đồng bộ cản trở việc tổ chức không gian phát triển; diện tích lớn trong khi vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; các thành phố không được kết nối…

Đặc biệt, cơ chế điều phối phát triển vùng đã được ban hành nhưng chưa mang lại nhiều kết quả do thiếu cơ chế quyết định và điều phối giữa các địa phương. Có mâu thuẫn giữa lợi ích cục bộ và lợi ích khu vực; lợi thế vùng của nhiều ngành, lĩnh vực chưa được khai thác và phát huy.

Liên kết để đột phá - Ảnh 1.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chưa khai thác hết lợi thế phát triển kinh tế

Cần một bộ máy điều phối có năng lực

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia cho rằng, tiềm năng phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung còn rất lớn, nhất là các ngành kinh tế công nghiệp ven biển; đi du lịch; nông nghiệp, ngư nghiệp công nghệ cao; hệ thống cảng biển; thị trường bất động sản. Nếu được khai thác và phát triển đúng hướng, một ngày không xa, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ trở thành vùng phát triển của Việt Nam. Ông Trần Du Lịch đề nghị xem xét xác định lại địa bàn trọng điểm, không tách các tỉnh thuộc Khu kinh tế trọng điểm miền Trung hiện nay ra khỏi các tỉnh Tây Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đưa ra 3 góc nhìn về hợp tác vùng trong giai đoạn mới. Đặc biệt, ông cho rằng cần xây dựng bộ máy điều phối vùng đủ thẩm quyền, năng lực và nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều phối và tạo điều kiện cho chính quyền địa phương thực hiện liên kết. vùng đất…

Kết luận buổi tọa đàm, ông Trần Tuấn Anh cho biết, nhiệm vụ, yêu cầu mà Ban Chỉ đạo đặt ra khi tổng kết Nghị quyết 39-NQ / TW là tham mưu, đề xuất để Bộ Chính trị ban hành. nghị quyết mới nhằm định hướng phát triển cho vùng Duyên hải Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung trong thời gian tới, phù hợp với tình hình mới. Nghị quyết mới cần bám sát chủ trương, định hướng phát triển vùng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030; phù hợp với thực tiễn phát triển của vùng và lợi thế của các địa phương trong vùng. Các ý kiến ​​tại tọa đàm sẽ được chắt lọc, chọn lọc, tổng hợp đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, định hướng phát triển vùng. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong thời gian tới.

Không thể tránh khỏi

Ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam – cho biết, trong bối cảnh thách thức và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Thứ tư, các lợi thế dần bị thu hẹp. Những thách thức về giao thông, môi trường, dân số, các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong thời gian gần đây … đã và đang tác động đến sự phát triển bền vững chung của toàn vùng và của từng địa phương. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng trên nguyên tắc cùng nhau vượt khó, cùng có lợi là vô cùng cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.