Lỗ ròng năm 2021 gấp hơn 5 lần sau kiểm toán, Thiết bị Y tế Việt Nhật lý giải như thế nào?

Rate this post

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HoSE: JVC) công bố tài liệu giải trình việc biến động hơn 5% một số khoản mục giữa BCTC hợp nhất độc lập và kiểm toán năm 2021. Khoản lỗ sau thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán là gần 30 tỷ đồng, gấp 5,4 lần so với báo cáo tự lập.

Lỗ ròng năm 2021 gấp hơn 5 lần sau kiểm toán, Thiết bị Y tế Việt Nhật lý giải như thế nào?  - Ảnh 1.

Theo giải trình của Thiết bị Y tế Việt Nhật, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm 22,8% chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng 12 tỷ đồng (3,6%). Kiểm toán yêu cầu không hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10,5 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,9% là do BCTC năm trước đã kiểm toán ghi nhận thêm chi phí trích lập dự phòng phải thu khác, chi phí trả trước cho người bán làm tăng tỷ lệ trích lập dự phòng theo tuổi nợ.

Lỗ ròng tăng 12,9 tỷ đồng lên 25,7 tỷ đồng. Khoản lãi khác chuyển từ lãi gần 7 tỷ đồng thành lỗ 3,7 tỷ đồng do chi phí khác tăng tới 785,5% – tương đương 10,3 tỷ đồng do công ty mẹ ghi nhận thêm chi phí từ hợp đồng. ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Khám chữa bệnh Tâm An để đầu tư xây dựng và kinh doanh Phòng khám đa khoa quốc tế tại đường Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Dự án này được đầu tư chưa đầy 1 năm, nhưng do vướng mắc giữa ban quản lý dự án và cư dân nên để hạn chế thất thoát, các bên đã thống nhất dừng triển khai và ghi nhận chi phí, lỗ theo tỷ lệ.

Thiết bị Y tế Việt Nhật đánh giá, những thay đổi trên khiến lỗ ròng sau kiểm toán tăng 24,4 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại thời điểm 31/3, Thiết bị Y tế Việt Nhật và công ty con đã thực hiện quyết toán tài chính đối với các khoản phải thu còn tồn đọng, trong đó có 59,3 tỷ đồng phải thu. khách hàng, trả trước cho người bán 14,9 tỷ đồng, nợ tạm ứng 16,7 tỷ đồng và theo dõi khoản mục này ra khỏi bảng cân đối kế toán theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc theo dõi các khoản nợ ngoài bảng cân đối kế toán không làm giảm trách nhiệm thu hồi nợ của Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Liên quan đến việc này, Trang thiết bị Y tế Việt Nhật cho biết, việc đưa các khoản nợ khó đòi, tồn đọng, khó thu hồi ra khỏi bảng theo dõi đã được HĐQT phê duyệt ngày 6/5. Các khoản nợ này đã được trích lập dự phòng 100% trong năm tài chính 2021. Doanh nghiệp xác định rằng điều này không ảnh hưởng đến khả năng thu nợ và lợi ích đối với các khoản nợ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.