Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân thử nghiệm bắn đạn thật trên biển

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.