Luật Cảnh sát cơ động: Quyền hạn cụ thể hơn của lực lượng Cảnh sát cơ động

Rate this post

Luật Cảnh sát cơ động vừa được Quốc hội thông qua (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023) quy định cụ thể hơn quyền hạn của lực lượng Cảnh sát cơ động.Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tại lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị động viên Công an tỉnh
Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị động viên Công an tỉnh. Ảnh: T.Danh

Qua đó, góp phần quan trọng vào hoạt động của lực lượng Công an cộng đồng cũng như công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.

* Tăng sức mạnh

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật CAND là bổ sung một số quyền hạn của lực lượng CAND trong quá trình thi hành công vụ. Theo đó, Luật quy định CSCĐ là lực lượng vũ trang Công an nhân dân, với chức năng là “lực lượng nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang” để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự. toàn xã hội và được cụ thể hóa trong Luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động. Đây là nét đặc thù, khác biệt của ĐTCS so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Luật CSCĐ bổ sung nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ trong việc phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, chuyên án phức tạp trên các lĩnh vực. các loại tội phạm như hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia… Qua đó sẽ góp phần to lớn vào công tác giữ gìn ANTT.


Luật tiền gửi cố định có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính sách công; các điều kiện bảo đảm và các chế độ, chính sách đối với tài sản cố định; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

Cụ thể, Điều 9 Luật Công an nhân dân quy định nhiệm vụ của Công an nhân dân là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng CAND. lực lượng. Xây dựng, huấn luyện và diễn tập các kế hoạch tác chiến, kế hoạch tuần tra, kiểm soát và bảo vệ mục tiêu theo chức năng của ĐCSTQ. Triển khai các phương án tác chiến chống các hoạt động gây rối an ninh, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí; giải tán các vụ tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, biểu tình trái pháp luật. Vũ trang để bảo vệ các mục tiêu, sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội; Bảo vệ vận chuyển đặc biệt. Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật …

Điều 9 Luật Công an nhân dân cũng quy định lực lượng Công an nhân dân có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng trong Công an nhân dân đấu tranh, triệt phá các chuyên án phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm. các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý vi phạm pháp luật …

* Phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Theo các ngành chức năng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng CAND sẽ có tác động đến quyền con người, quyền công dân, vì vậy cần xác định rõ một số nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân. đảm bảo hơn những nhiệm vụ mà lực lượng này đã và đang thực hiện.

Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thông, trên thực tế, những vụ việc, tình huống phức tạp về ANTT thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân có thể xảy ra ở bất cứ địa bàn nào trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật. vi toàn quốc. Đặc biệt, có những vụ việc có thể xảy ra, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải khẩn trương, nhanh chóng để giải quyết. Việc Quốc hội thông qua Luật CAND sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang trong bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia truy bắt tội phạm ở TP.Biên Hòa
Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia truy bắt tội phạm ở TP.Biên Hòa

“Việc quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong Đảng Cộng sản Việt Nam trong văn bản quy phạm pháp luật nhất là Luật CS thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với sự phát triển của một trong những lực lượng nòng cốt trong việc duy trì. thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như tầm quan trọng của yếu tố con người trong xây dựng và phát triển lực lượng này ”, ông Bùi Xuân Thông nhấn mạnh.

Theo Công an tỉnh, trong thời gian tới, để xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện cần dựa vào nhiều yếu tố: con người, nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất …, nhưng trước hết là , xây dựng con người Con người. Để xây dựng nhân tố con người, không thể thiếu hệ thống những quy định, những điều cấm, những yêu cầu về trách nhiệm, nghĩa vụ và những giá trị đạo đức cơ bản của chủ thể trong quá trình xây dựng đó.

Đa số ý kiến ​​cho rằng, Luật Tài sản cố định được thông qua sẽ tháo gỡ những khó khăn, bất cập của Pháp lệnh Tài sản cố định hiện hành. Đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. .

Trần Danh

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.