Microsoft phát hành bản cập nhật tính năng mới cho Windows 11

Rate this post

Theo BleepingComputerMicrosoft cho biết các tổ chức trong Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho Doanh nghiệp có thể truy cập các bản dựng này thông qua tất cả các kênh tiêu chuẩn, bao gồm Windows Update, Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS), Azure Marketplace và trang tải xuống Người dùng nội bộ Windows. Chương trình ISO cho các bản cập nhật tính năng Windows 11 và Windows 10 21H2.

Đối với người dùng Windows Update hoặc Windows Update for Business, khách hàng doanh nghiệp có thể truy cập bản xem trước thương mại Windows 11 trên các thiết bị đáp ứng yêu cầu phần cứng với bản cập nhật tích lũy tùy chọn KB5005101 được phát hành vào ngày 1 tháng 9. Những người không muốn nâng cấp lên Windows 11 có thể chọn tùy chọn ‘Vẫn sử dụng Windows 10 ngay bây giờ’ và cài đặt bản cập nhật tính năng Windows 10 21H2.

Các thiết bị thương mại trong kênh Người dùng nội bộ bản xem trước bản phát hành không đáp ứng yêu cầu phần cứng của Windows 11 sẽ tự động được cấp phép với Windows 10 21H2.

\N

Microsoft thông báo Windows 11 sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 10 cho tất cả người dùng Windows 10 có thiết bị được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.