Năm 2022 Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển

Rate this post

Đại học Điện lực công bố điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2021

4 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Hồ sơ); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022; Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, số lượng chỉ tiêu theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 là 1.250 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Hồ sơ); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được trường công bố sau khi có kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Thời gian xét tuyển và hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của trường vào từng thời điểm cụ thể.

Còn đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT, trường dựa trên tổ hợp các môn học ở trường THPT tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển của từng chuyên ngành. Thí sinh có điểm ở tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm trên thang điểm 30.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội: dựa trên tổ hợp các môn học ở trường THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển đối với từng chuyên ngành; Thí sinh có điểm đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên.

Đối với xét tuyển thẳng thực hiện theo Điều 8 về đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Thông tư 08/2022 / TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2022 Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển
4 phương thức xét tuyển được Trường Đại học Điện lực triển khai năm 2022

Ngoài ra, năm học 2022-2023, Trường Đại học Điện lực còn tuyển sinh 50 chỉ tiêu hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học theo hình thức đào tạo chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử.

Như vậy, năm 2022, phương thức xét tuyển của trường có sự thay đổi so với năm 2020 và năm 2021, theo đó, bổ sung thêm một phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, năm 2022 trường tuyển thấp hơn 310 chỉ tiêu trong khi năm 2021 con số này là 3.640.

Năm 2021, điểm trúng tuyển của Trường Đại học Điện lực có điểm trúng tuyển thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 24,25 điểm tùy theo chuyên ngành xét tuyển.

Mức học phí năm học 2022 của Trường ĐH Điện lực đối với khối ngành kinh tế là 1.430.000 đồng / tháng và khối kỹ thuật là 1.595.000 đồng / tháng, mức học phí này không tăng so với năm học trước.

Từ năm 2015, Trường Đại học Điện lực là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của cả nước được chọn thực hiện thí điểm mô hình trường công lập tự chủ toàn diện theo Quyết định 1508 / QĐ-TTg ngày 01/01. Tháng 9 năm 2015 và Nghị quyết 77 / NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014. Trong những năm qua, Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh và đào tạo, từng bước xây dựng uy tín của Trường đào tạo ngành Điện – Kỹ thuật. Nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên có năng lực chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Hiện tỷ lệ giảng viên của trường có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chiếm trên 40%. Quy mô tuyển sinh những năm gần đây đạt từ 3000-3500 sinh viên / năm hệ chính quy. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 98%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.