Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Rate this post

Để khoa học và công nghệ (KH&CN) phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế – xã hội, cần có sự phát triển đồng bộ cả nguồn nhân lực KH&CN và cơ sở vật chất nghiên cứu. , hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ.Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ. Ảnh: H.Dung

Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định.

* Tiềm năng lớn

Tiến sĩ Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi là một trong những nhiệm vụ đột phá để thực hiện Nghị quyết. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong các ngành mũi nhọn, trọng điểm, nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tỉnh có nhu cầu nhưng còn thiếu như: Khoa học và công nghệ. , điện, điện tử, truyền thông, xây dựng, tự động hóa, công nghệ vật liệu, khoa học nông nghiệp …


Giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 3.315 người có trình độ trên đại học, trong đó có 358 tiến sĩ, 2.957 thạc sĩ, chiếm 4,44% tổng số lao động xã hội đang làm việc toàn tỉnh. . Nguồn nhân lực xã hội có trình độ sau đại học đạt 11 / vạn dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 20-NQ / TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch số 155-KH / TU ngày 11-11-2013. của Tỉnh ủy khóa IX về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. thuộc kinh tế.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ đa dạng, gồm 23 tổ chức (trong đó có 14 tổ chức khoa học và công nghệ công lập và 9 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập) với 1.224 cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổ chức Khoa học và Công nghệ đã khẳng định nhu cầu thị trường về nghiên cứu và dịch vụ KH&CN như chuyển giao công nghệ, tư vấn, … góp phần thực hiện xã hội hóa hoạt động KH&CN.

Nhiều năm qua, đội ngũ trí thức đã đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến. Đồng thời, làm nòng cốt trong việc phổ biến kiến ​​thức khoa học kỹ thuật, giúp nông dân tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao thu nhập; tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Với 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, ThS Nguyễn Văn Liệt, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Có khá nhiều trường đại học và cao đẳng. Đây là điều kiện cần thiết để nâng cao cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

* Thay đổi cơ chế, chính sách thu hút và giữ nhân lực

Theo ThS Nguyễn Văn Liệt, chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trí tuệ, thể lực và trình độ khoa học công nghệ. Hạn chế lớn nhất của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hiện nay là việc chia sẻ nguồn lực, hợp tác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nghiên cứu các đề tài cấp quốc gia và khu vực. Chỉ có một số trường xác định được tiềm năng và thế mạnh để phát triển, vẫn có những trường chưa xác định được thế mạnh của mình để phát triển.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Sự gắn kết giữa nhà khoa học – nhà quản lý – doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ. Sản phẩm nghiên cứu chưa thực sự theo kịp nhu cầu của doanh nghiệp. Chưa thực sự có cơ chế phù hợp để chính sách của Nhà nước và doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển khoa học và công nghệ. Đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học của tỉnh ngày càng tăng nhưng số người có trình độ chuyên môn làm công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ chưa nhiều.Nhân viên y tế thực hiện can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.  Ảnh: Hạnh Dung
Nhân viên y tế thực hiện can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ảnh: Hạnh Dung

Tiến sĩ Lại Thế Thông cho biết, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang quản lý 1.995 học viên tham gia chương trình đào tạo sau đại học và 51 học viên tham gia chương trình mục tiêu 2. Trong số này, có nhiều học viên đã được tinh giản biên chế. không được phép làm việc trong các đơn vị quốc doanh. Số lượng học viên tham gia đông, quá trình theo dõi kéo dài (tiến sĩ 15 năm, thạc sĩ 10 năm). Tiến độ công việc của sinh viên phức tạp do sinh viên không báo cáo kết quả công tác năm theo quy định, hoặc nghỉ việc, chuyển công tác nhưng đơn vị quản lý không báo cáo Sở.

Hiện nay, công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực mới chỉ dừng lại ở việc quản lý, đào tạo học viên, chưa tham mưu cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực để giữ chân nhân lực khi hoàn thành chương trình, dẫn đến tình trạng “luân chuyển lao động”. não bộ ”, gây lãng phí ngân sách.

Mặt khác, trong đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh có nhiều người có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng rất ít người có trình độ chuyên môn cao, giỏi. Môi trường để đội ngũ trí thức tham gia hoạt động khoa học và công nghệ chưa thực sự thuận lợi.

Đồng tình với quan điểm này, TS Phạm Minh Tiến, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học sau đại học và Quan hệ quốc tế Trường Đại học Đồng Nai chia sẻ, để phát triển nguồn nhân lực
Khoa học và công nghệ chất lượng cao không nên tập trung đào tạo bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ mà phải làm sao giữ được những người này ở lại và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai. Sau khi hoàn thành các khóa học …

Hanh Dung
ThS NGUYỄN VĂN LIÊM, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Phát triển và bồi dưỡng tài năng trẻ

Thực tế cho thấy, nếu không có chế độ đãi ngộ xứng đáng thì cán bộ KH&CN, nhất là nhân lực KH&CN chất lượng cao sẽ ra đi. Các nhà khoa học cần một môi trường làm việc tốt chứ không chỉ là lương. Làm sao để cán bộ khoa học và công nghệ được nhà ở, có đầy đủ tiện nghi, con em học trường tốt, yên tâm công tác, thì mới sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực không chỉ ở người lớn, ở trình độ tiến sĩ, thạc sĩ mà ngay từ học sinh, làm sao nuôi dưỡng được niềm đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sau này khi lớn lên, các em sẽ tiếp tục đam mê của mình.TS PHẠM MINH TIẾN, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Đồng Nai: Bạn không thể yên tâm công tác khi không có đủ chi phí trang trải cuộc sống

Sau 10 năm công tác tại Sở Ngoại vụ, tôi được tỉnh cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi vào làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai với mức lương 5,7 triệu đồng / tháng. Với mức lương 5,7 triệu đồng, chúng tôi đi làm nhưng trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ làm sao để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho cuộc sống hàng ngày. Một khi phải lo chân trong, chân ngoài để mưu sinh thì làm sao những người như chúng tôi yên tâm làm việc, tập trung tư tưởng để làm việc và cống hiến cho sự phát triển.

Hoặc Yên (ghi)


.

Leave a Reply

Your email address will not be published.