Ngành học mới được cấp mã ngành đào tạo và tuyển sinh

Rate this post

Hình minh họa
Hình minh họa

Cụ thể, đối với bậc đào tạo đại học (ĐH) danh mục đào tạo mới như Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Kinh tế kỹ thuật số; Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân.

Đối với bậc thạc sĩ, danh sách bao gồm các ngành bổ sung như: Giáo dục và phát triển cộng đồng; Tâm lý học; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân; Bảo mật phi truyền thống.

Đối với đào tạo tiến sĩ, bổ sung Khoa học quản lý; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật Công an nhân dân.

Bộ GD & ĐT cho biết, việc ban hành danh mục thống kê các ngành, nghề đào tạo của giáo dục đại học nhằm phân loại, thống kê và xây dựng các ngành, chương trình đào tạo của giáo dục đại học. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các quy định về mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học.

Các chuyên ngành được đưa vào danh mục chuyên ngành đào tạo chính thức khi có đủ các điều kiện sau: Có cơ sở khoa học và thực tiễn về nguồn gốc của ngành đào tạo mới; Có sự chênh lệch ít nhất 30% về kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ so với các ngành hiện có trong nhóm ngành dự kiến ​​bố trí trong danh mục; Có dữ liệu phân tích, dự báo tin cậy về nhu cầu nhân lực mà các ngành đào tạo hiện nay chưa đáp ứng được; có dữ liệu phân tích, đánh giá đáng tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được; đã được đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới hoặc có ít nhất hai bảng phân loại chương trình, ngành đào tạo phổ biến trên thế giới; đã xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định chương trình của ít nhất hai cơ sở đào tạo trong nước. Đối với các chuyên ngành đào tạo giáo viên, văn nghệ, thể dục thể thao, luật, y tế, an ninh, quốc phòng phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về ngành tương ứng.

Bên cạnh đó, trong danh mục đào tạo này, một số nghề cũng được chuyển sang nhóm ngành phù hợp hơn, hoặc đổi tên, đổi mã ngành. Ví dụ, ngành đào tạo thể thao của nhóm đào tạo giáo viên được chuyển sang nhóm ngành thể thao và sửa đổi mã, ngành nhãn khoa được đổi tên từ ngành nhãn khoa, y tế dự phòng, y tế. Y học cổ truyền, tổ chức quản lý dược, biên phòng, khí tượng khí hậu, chủ nghĩa xã hội khoa học … được đổi mã ngành khác.

Thông tư số 09/2022 / TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022, thay thế Thông tư số 24/2017 / BGDĐT về việc ban hành danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình 25/2017 / BGDĐT về việc ban hành danh mục giáo dục và đào tạo bậc IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu và mở chuyên ngành mới vào năm 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.