Nghệ thuật sử dụng vũ lực trong chiến dịch tiến công

Rate this post

Đầu năm 1972, ở Trị – Thiên, địch bố trí nhiều đơn vị thiện chiến, tổ chức hệ thống phòng thủ kiên cố thành 3 tuyến: Tuyến ngoài cùng (biên giới giữa ta và địch) kéo dài từ biển đến biên giới Việt Nam. -Nước Lào. Trung tuyến có nhiều điểm cao, các cứ điểm do Mỹ xây dựng như: Cồn Tiên, Dốc Miếu, Động Ông Đồ, 241, 544 … Đây là tuyến phòng thủ cơ bản quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ. của kẻ thù. Tuyến trong cùng (phòng thủ dự bị), chúng bố trí từ đường số 1 kéo ra biển với nhiệm vụ phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh để kìm kẹp, đánh phá các cuộc đấu tranh, phong trào nổi dậy của quần chúng.

Trên cơ sở phân tích tình hình, địa hình, thế mạnh của địch, Bộ chỉ huy chiến dịch sử dụng lực lượng tiến công trên 4 hướng: phía Bắc (chủ yếu) sử dụng Sư đoàn 308 được tăng cường (thiếu 1 trung đoàn). một số đơn vị, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt Trung đoàn 57 và Trung đoàn 2 của địch ở các điểm cao 544, Đồi Tròn, Đồng Mạ, Cồn Tiên, tiến công các mục tiêu ở Quán Ngang, Miếu Bài Sơn và sẵn sàng. đánh địch ở Hổ Khê, Đá Bạc, Thiên Xuân, Lăng Cô, Gia Bình.

Về hướng Tây, ta sử dụng Sư đoàn 304, Trung đoàn 38 Pháo binh và 4 trung đoàn pháo phòng không tiến công vào tuyến phòng thủ của địch ở Đồng Toàn, Ba Tum, bao vây Ba Hồ, sẵn sàng phối hợp với hướng Bắc. tấn công đánh chiếm núi Kiệm, bao vây tiêu diệt các đồn: 241, Mai Lộc, Đầu Mầu, Ái Tử. Hướng Nam sử dụng Sư đoàn 324 (thiếu 1 trung đoàn) và các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của tỉnh Quảng Trị, tiêu diệt địch ở nam và bắc sông Thạch Hãn, hỗ trợ nhân dân Triệu Phong, Hải Lăng nổi dậy diệt ác. , phá vỡ kìm, và giành được quyền làm chủ. Hướng Đông (thứ yếu) gồm Tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh, các đơn vị đặc công và một số lực lượng khác bao vây Dốc Miếu, Quán Ngang từ hướng Đông, đánh phá căn cứ hải quân Cửa Việt …

Ngày 30-3-1972, Chiến dịch Tổng tiến công Trị – Thiên bắt đầu, trên các hướng, lực lượng ta thực hành đột phá liên hoàn kết hợp thọc sâu, cơ động né đòn, phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ vòng ngoài, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng hai huyện Cần Giờ. Lĩnh và Cam Lộ (Quảng Trị), buộc địch phải bỏ tuyến phòng thủ Đường 9, lui về giữ Đông Hà, Ái Tử, củng cố lực lượng phòng thủ. Ngày 2 tháng 5 năm 1972, tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6, ta mở cuộc tiến công lần thứ ba nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá thế phòng ngự của chúng, không cho địch co cụm trên tuyến sông Bồ, tạo thế trận phát triển tiếp theo. Do địch tăng cường lực lượng, đánh phá ác liệt các tuyến vận tải và hậu phương chiến dịch của ta, đồng thời mùa mưa bão đã bắt đầu, công tác hậu cần, vận chuyển của ta gặp nhiều khó khăn, đêm 27- Năm Tháng 6-1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định kết thúc Chiến dịch Tổng tiến công Trị – Thiên, chuyển sang phòng thủ vùng giải phóng.

Kết quả chiến dịch, ta đã tiêu diệt và xuất binh hơn 27.000 tên địch, bắt sống gần 3.400 tên; bắt và tiêu diệt 636 xe tăng thiết giáp, giải phóng tỉnh Quảng Trị. Chiến dịch thành công đã khẳng định cách sử dụng lực lượng đúng đắn, sáng tạo, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược 1972.

DAO VAN DE

Leave a Reply

Your email address will not be published.