Nhà máy điện rác Sóc Sơn chưa hoạt động: Giải pháp nào đảm bảo xử lý rác thải?

Rate this post

(HNMO) – Thời gian qua, cả hai bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì) gặp sự cố tiếp nhận rác, gây ùn tắc một số khu vực. Nguyên nhân ngoài việc các bãi rác quá tải, hạ tầng kỹ thuật xuống cấp còn do Nhà máy điện rác Sóc Sơn chưa đi vào hoạt động đúng tiến độ dẫn đến khối lượng chất thải cần được xử lý. Thực tế quản lý chôn lấp cao hơn nhiều so với khối lượng đã giao khoán. Trong bối cảnh Nhà máy điện rác Sóc Sơn chưa đi vào hoạt động, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Trạm trung chuyển rác Nam Dư quận Long Biên của Công ty URENCO.

Cụ thể, đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn: UBND các quận, huyện, thị xã trên cơ sở phân cấp quản lý, hồ sơ gói thầu duy trì vệ sinh môi trường thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, tình hình thực tế của địa phương, tăng cường vai trò quản lý, giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển cũng như xây dựng phương án thu gom, cẩu rác phù hợp, bố trí các điểm tập kết tại các vị trí hạn chế giao thông.

Đặc biệt, UBND các quận, huyện, thị xã cần đầu tư thêm các trạm trung chuyển, có quy mô phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các vi phạm của nhà thầu trong việc thu gom, vận chuyển, hướng tới các mục tiêu: Đảm bảo thu gom toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày; đường, phố, khu vực công cộng sạch đẹp; xóa các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh môi trường; xây dựng phương án thu gom rác thải phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; đảm bảo tình trạng kỹ thuật của xe chở rác, xe chở rác theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đối với hoạt động của các khu xử lý, các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị vận hành tăng cường năng lực tiếp nhận và xử lý rác thải tại các khu xử lý; đồng thời khẩn trương triển khai các dự án hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của các khu xử lý. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc hoàn thành đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn (công suất 4.000 tấn / ngày – đêm); Nhà máy điện rác Seraphin tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn công suất 1.500 tấn / ngày – đêm.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, UBND huyện Sóc Sơn, UBND huyện Ba Vì cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng. phục vụ vận hành các khu xử lý gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn giai đoạn II (khu vực phía Bắc); các dự án giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường 500m xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn để ổn định hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.