Nhiều cơ chế tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp sinh thái

Rate this post

Theo số liệu của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Việt Nam hiện có 400 khu công nghiệp và 19 khu kinh tế ven biển. Hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế còn bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng không khai thác triệt để nguyên, nhiên liệu trong quá trình sản xuất, gây lãng phí tài nguyên và năng lượng.

Nhiều cơ chế tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp sinh thái
Phát triển khu công nghiệp sinh thái là xu hướng tất yếu

Trong bối cảnh đó, để khắc phục những tồn tại của các khu công nghiệp truyền thống, theo ông Vũ Thanh Quân – Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo hướng bền vững đã trở thành xu thế tất yếu và đã được nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực như Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản… triển khai và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển chung đó.

Ông Vũ Thanh Quân khẳng định, việc thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp sinh thái còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong sản xuất công nghiệp của Liên hợp quốc, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và cam kết về 0 ròng của Việt Nam. phát thải vào năm 2050 tại COP 26.

Trên thực tế, để tạo điều kiện cho các khu công nghiệp sinh thái phát triển, ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. . Trong đó nêu rõ, Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập mới hoặc chuyển toàn bộ hoặc một phần khu công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thành khu công nghiệp mới. hoạt động theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái theo quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thuê, thuê lại đất đã có kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái được hưởng các ưu đãi khi đầu tư kết cấu hạ tầng. Để vào khu công nghiệp được ưu đãi theo địa bàn, ngành, nghề theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin về hợp tác đầu tư theo quy định tại Nghị định này. .

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các khu công nghiệp sinh thái phát triển, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2022 / NĐ-CP thay thế Nghị định 82/2018 quy định nhiều cơ chế, chính sách liên quan. phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Nhiều cơ chế tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp sinh thái
Hiện Việt Nam có 400 khu công nghiệp

Nhằm hỗ trợ và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2022 / NĐ-CP, “Đề án phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo hướng tiếp theo đã được hình thành. từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu ”do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện với mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động và đo lường tiến độ. chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp sinh thái. Qua đó xây dựng, hình thành thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp sinh thái và các quy định của Việt Nam về khu công nghiệp sinh thái với các nhóm tiêu chí về môi trường và kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại buổi tọa đàm lấy ý kiến ​​kết quả nghiên cứu và đề xuất áp dụng Bộ chỉ số khu công nghiệp sinh thái mới đây, bà Vương Thị Minh Hiếu – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đầu tư) – bình luận: Chỉ số khu công nghiệp sinh thái được tích hợp từ Khung quốc tế và các quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam, gồm trên 70 chỉ số; do đó cần được sàng lọc, chọn lọc để tìm ra các chỉ tiêu phù hợp và khả thi với điều kiện của Việt Nam.

Bộ chỉ số được hoàn thiện sẽ hỗ trợ các khu công nghiệp, doanh nghiệp khu công nghiệp định vị theo các tiêu chí, từ đó xây dựng lộ trình để đạt được các yêu cầu của khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp. Hệ sinh thái. Chỉ số cũng hỗ trợ các khu công nghiệp, doanh nghiệp đã được chứng nhận là khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái tự chủ và không ngừng cải tiến quy trình thực hiện; đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện và tái chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại Nghị định 35/2022 / NĐ-CP.

Với sự phù hợp của chỉ số, đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế cho rằng, bộ chỉ số là cơ sở để doanh nghiệp tự đánh giá mình đang ở đâu. Đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi theo định hướng phát triển của đất nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật của UNIDO, bộ chỉ số về khu công nghiệp sinh thái phải đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả hoạt động và có cơ sở khoa học phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên các khía cạnh: Môi trường, quản lý khu công nghiệp, xã hội và kinh tế.

Ngoài cơ chế, chính sách từ Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các tổ chức quốc tế như SECO (Ủy ban Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ), UNIDO, Ngân hàng Thế giới (World Bank)… Việc triển khai các KCN sinh thái cần có sự thống nhất và cao. quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các cơ quan ban ngành. các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.